Materiály pre pedagógov v slovenčine

News

18.10.2011

Informácie o USC Shoah Foundation Institute

Inšpirovaný vlastnou skúsenosťou pri realizácii filmu Schindlerov zoznam založil Steven Spielberg v roku 1994 nadáciu Survivors of the Shoah Visual History Foundation, s cieľom sústrediť v nej video svedectvá tých, čo prežili holokaust, aj iných pamätníkov. Nadácia realizovala rozhovory so Židmi, homosexuálmi, svedkami Jehovovými, osloboditeľmi a účastníkmi oslobodenia, politickými väzňami, záchrancami, Rómami, preživšími programu eugeniky a účastníkmi súdov s vojnovými zločincami. V priebehu niekoľkých rokov Nadácia zozbierala takmer 52 000 videosvedectiev v 32 jazykoch, z 56 krajín sveta. V súčasnosti tak spravuje najväčší archív vizuálnej histórie na svete.

V roku 2006 sa Nadácia stala súčasťou Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences pri Universite Južnej Kalifornie, a získala nový názov, the USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. Zmena názvu reflektovala rozšírenie misie tohto Inštitútu, ktorou je prekonávanie predsudkov, intolerancie a náboženskej neznášanlivosti - a strádania, ktoré spôsobujú - prostredníctvom vzdelávania, ktoré využíva svedectvá z archívu Inštitútu.

Inštitút spolupracuje s partnermi v USA a po celom svete, poskytujúc verejnosti prístup do archívu, ako aj štipendiá v mnohých oblastiach bádania. Inštitút a jeho partneri tiež využívajú archív na prípravu vzdelávacích produktov a programov v miestných jazykoch pre použitie v mnohých krajinách.

V súčasnosti Inštitút pomáha pedagógom, študentom, bádateľom a vedcom na celom svete. Čoskoro plánuje začať zber a archiváciu svedectiev ľudí, ktorí prežili ďalšie genocídy.

Kliknite tu pre prístup k online hodinám určeným slovenským pedagógom a študentom. Každá hodina zahŕňa svedectvá z archívu Inštitútu.

Educational Resources in Slovak

História mesta siaha najmenej do 12. storočia. Po prvom delení Poľska v roku 1772 bolo mesto pripojené k habsburskému Rakúsku, k poľskej správe sa vrátilo až po skončení prvej svetovej vojny. Medzitým sa Osvienčim stal priemyselným centrom a dôležitou železničnou križovatkou. V roku 1921 malo mesto 4 950 židovských obyvateľov. V predvečer druhej svetovej vojny žilo v Osvienčime 8 000 židov, viac ako polovica populácie mesta. V októbri 1939 bolo mesto pripojené k Veľkonemeckej ríši.