LESSON

Де починаються права людини: Уроки історії і сучасні підходи

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Тема 1. Ідентичність і людська гідність

X Close

Федора Рігас

Language: Ukrainian

  • Федора Рігас

    Language: Ukrainian

  • Михайло Заславський

    Language: Ukrainian

  • Олександр Кузьменко

    Language: Ukrainian

Про права людини давно почали говорити як про універсальні загальнолюдські цінності, які за фактом народження належать і гарантуються кожній людині в її взаєминах з державною владою. Ще за часів стародавньої Греції, філософи-стоїки стверджували: «Права не є конкретними привілеями громадян у конкретних містах, але є чимось, наданим людській істоті, де б вона не була, вже на підставі того, що вона є людською і розумною». Втім, знадобилось ще багато років для того, аби права людини стали робочою концепцією, здатною збільшити шанси для захисту цих цінностей. Сучасна концепція прав людини — феномен ХХ століття, що юридично закріпив перемогу людини у історичній боротьбі за рівність та гарантії можливостей задовольнити природні потреби для самореалізації.

Пропоноване заняття — це вступ,  що має на меті мотивувати і підготувати до вивчення тематики посібника, стимулювати роздуми про інститут прав людини, зв'язок поняття «права людини» з поняттями «гідність» та «ідентичність». 

Заняття вводить його учасників не лише в тематику прав людини, а й у спосіб вивчення цієї актуальної теми. Використання відеосвідчень на вступному занятті має показати їх цінність як історичного джерела та можливість особистісного підходу до колективного досвіду, допомогти встановити зв'язок сучасного розуміння прав і свобод людини з трагічним досвідом минулого та через людський вимір зрозуміти і оцінити вплив тоталітарних режимів — сталінського СРСР та нацистського, встановленого на теренах України під час німецької та румунської окупації в роки Другої світової війни — на життя окремих людей. Проведення цього заняття має підготувати слухачів до використання у майбутньому відеосвідчень як персоніфікованих прикладів брутального порушення загальнолюдських цінностей за тоталітарних режимів. Аналіз фрагментів відеоінтерв’ю передбачає роботу з короткою інформацією про життєві обставини, в яких перебували свідки.

На додаток до відеосвідчень, заняття включає роботу учасників з іншими первинними та вторинними джерелами інформації. Учасники почнуть працювати з юридичними документами у сфері прав людини, зокрема уривками Загальної декларації прав людини та окремими статтями Конституції України.

Пропонований модуль покликаний донести суть і дух преамбули Загальної декларації прав людини, головних понять, що вживаються у контексті прав людини.  Опрацювання матеріалів заняття має донести важливість освіти в галузі прав людини загалом, підтверджуючи текст ст. 26 Загальної декларації прав людини:  «Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна  сприяти  взаєморозумінню,  терпимості  і дружбі між усіма народами,  расовими або  релігійними  групами  і  повинна  сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру».