LESSON

Де починаються права людини: Уроки історії і сучасні підходи

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Тема 10. Права дитини

X Close

Федора Рігас

Language: Ukrainian

 • Федора Рігас

  Language: Ukrainian

 • Леонід Лернер

  Language: Ukrainian

 • Адель Загурська

  Language: Ukrainian

 • Єлизавета Білик, Фаїна Гельман

  Language: Ukrainian

 • Василина Сітко

  Language: Ukrainian

Розуміння дитини як окремої та повноцінної істоти має не надто тривалу історію. Лише з середини XVII століття дитину стали сприймати не  як «незрілого дорослого», а як людську істоту, що має свої особливості, статус, можливості й обмеження. З ідеями Просвітництва  у другій половині XVIIІ та у ХІХ столітті у суспільну свідомість проникли погляди на потребу спеціального догляду, виховання, матеріальних речей та відповідальності дорослих за дітей та, поступово, – перед дітьми. Однак до початку ХХ століття вважалося, що інтереси дітей природним чином співпадають з інтересами батьків, більше того, батьки краще знають, чого потребує дитина, тому виділяти дітей у окрему категорію громадян немає потреби. У наші дні «права дитини» також часто плутають з поняттям «потреби дитини», хоча категорія «права дитини» лежить у правовій площині, а не у психолого-педагогічній.

Незважаючи на те, що міжнародна, перш за все європейська, спільнота намагалася зафіксувати дитинство як певний юридичний статус протягом століття, права дитини як окрема, специфічна категорія прав з'явилася лише наприкінці ХХ століття з прийняттям Конвенції про права дитини 1989р. 

Працюючи з матеріалами пропонованого заняття, слід розуміти, що його завдання не стільки в ознайомленні з основними положеннями документа, скільки  розуміння того, що він є нормою міжнародного та вітчизняного права і має силу закону. Відповідно, учасники заняття отримають можливість дізнатися  про наявні механізми захисту прав дітей та варіанти дій у випадку їх порушення, ознайомляться з аналізом стану дотримання прав дитини в Україні.

Історична частина заняття ― аналіз змісту відеоінтерв’ю, історичних прикладів несправедливості та насильства щодо дітей ― спрямована на усвідомлення трагічності досвіду минулого тоталітарних суспільств, який торкнувся не лише дорослих. Розмова про цінності життя дитини, її розвитку, свободи від дискримінації  має стати основою для розуміння загальнолюдських гуманістичних цінностей. Усвідомлення прав дитини допоможе розвинути почуття відповідальності за стан дитинства в суспільстві, за реалізацію усього спектру прав та застосування усіх механізмів її захисту.

Тема прав дитини набагато ширша за можливості одного заняття, і, відповідно, для її детального вивчення педагог може організувати різні форми позакласної діяльності: проекти, ознайомлення з тематичними сайтами, аналіз публікацій ЗМІ тощо.