LESSON

Де починаються права людини: Уроки історії і сучасні підходи

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Тема 5. Заборона катувань і нелюдського ставлення

X Close

Никифор Яхненко

Language: Ukrainian

 • Никифор Яхненко

  Language: Ukrainian

 • Сергій Сушон

  Language: Ukrainian

 • Ілля Пендерецький

  Language: Ukrainian

 • Василина Сітко

  Language: Ukrainian

Особливістю свободи від катувань та жорстокого поводження є те, що це право абсолютне за своєю захищеністю і не має ніяких обмежень. Навіть його формулювання найкоротше порівняно з іншими статтями міжнародних документів.

Історія застосування тортур охоплює чи не всю історію людства і складає одну з її найбільш ганебних сторінок. Незважаючи на те, що внаслідок поширення ідей гуманізму й Просвітництва у більшості європейських країн тортури були офіційно заборонені у другій половині XVIІI – першій половині ХІХ століть, практика застосування катування та жорстокого й такого, що принижує людську гідність, поводження не зникла і продовжує мати місце в сучасному суспільстві.

Узаконена практика тортур та їх системне застосування у недавній історії ― як наприклад в Третьому райху чи сталінському СРСР ― дають зразок повного нехтування нормами гуманізму, моралі та суперечать людській природі. Сам факт застосування тортур заперечує людську гідність у самій її суті, а тому підлягає повній забороні.

У практиці застосування цієї норми склалися критерії, що дозволяють досить чітко дати визначення поняттям, які містяться у самих статтях про заборону катувань. Так, наприклад, під поводженням, що принижує гідність, розуміється таке ставлення, яке викликає у людини відчуття страху, тривоги та неповноцінності, здатних принизити її, довести до тваринного стану і зрештою зламати фізичний та психологічний спротив.

Україна, на жаль, і сьогодні є однією з країн Європи, що займає перші місця за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини щодо порушення цього права. Низка справ, виграних українськими громадянами у Європейському суді, свідчить про системну практику застосування тортур у органах МВС, пенітенціарних органах. Для ефективного запобігання катуваням та жорстокому поводженню докладають зусилля не лише правозахисні організації, а й держава поступово приєднується до міжнародних програм та робить спроби реформування та створення національного превентивного (запобіжного)  механізму.

Матеріали навчального модуля, присвячені забороні катування та нелюдського, жорстокого поводження, не містять кроку роботи зі справами ЄСПЛ, які розглядають порушення вищезгаданого права. Це пов’язане не з відсутністю таких справ ― на жаль, архіви ЄСПЛ  мають багато кейсів, дотичних до теми. Однак у них нерідко міститься  опис катувань і жорстокого, такого, що принижує людську гідність, поводження і покарання, що є певним викликом для їх використання у навчальному процесі. Аби не розповідати про способи мордування людини людиною, автори у даному навчальному модулі обмежилися  роботою із повідомленнями ЗМІ, які піднімають проблему застосування тортур в місцях з обмеженою територією свободи. У той же час викладачі за потреби можуть самостійно знайти багато іншого матеріалу, крім представленого у матеріалах для учасників заняття, за поданими посиланнями.

З огляду на те, що однією з серйозних проблем у вихованні підлітків є протидія деструктивним видам поведінки, таким як стигматизація, цькування, знущання тощо ― вивчення матеріалу цієї теми може мати особливий навчально-виховний ефект. Слід взяти до уваги, що подібні негативні дії підлітків часто малопомітні педагогам, проте добре відомі школярам, схильним приховувати їх. Саме тому вивчення даної теми у різних цільових групах має спиратися на вікові та емоційні особливості підлітків, студентів чи педагогів.

Навчальний матеріал скомпонований таким чином, що дає можливість викладачу поглибити розуміння цінності людської гідності, збільшити  правові  знання слухачів, отримати досвід аналізу складних суспільних ситуацій та мотивувати учасників заняття до вироблення стійкого негативного ставлення до порушень прав людини в минулому та сучасному житті.