LESSON

Де починаються права людини: Уроки історії і сучасні підходи

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Тема 6. Праця, вільна від примусу

X Close

Василина Сітко

Language: Ukrainian

 • Василина Сітко

  Language: Ukrainian

 • Федір Х.

  Language: Ukrainian

 • Галина Г.

  Language: Ukrainian

 • Олена Шерман

  Language: Ukrainian

 • Анастасія Казак, Марія Мосейчук

  Language: Ukrainian

Діяльність притаманна будь-якій людині. Ставлення до праці протягом європейської історії змінювалося залежно від типу культури та соціальної ієрархії суспільства. У сучасному світі право на працю та його гарантії є одним з найбільш визначних досягнень суспільства. Однак праця може мати різні виміри. Заборона рабства і примусової праці поруч із забороною катувань і жорстокого поводження становить одне із абсолютних прав людини, тобто таке, яке не може бути обмежене. Поняття рабства та примусової праці зазнали суттєвих історичних змін, та, на жаль, і у ХХІ столітті значна кількість людей потерпає від них.

Опрацьовуючи з учнями тему,  зверніть увагу на те, що  приклади рабства та підневільної праці стосуються не лише історії Європи ХХ ст., але притаманні й нашому часу. Серед проблем сучасності існують і торгівля людьми, і сексуальне рабство,  і використання дитячої праці.

Рабство, підневільний стан та примусову працю доволі важко чітко розмежувати.  Часто необхідно враховувати всі обставини конкретної справи. Так для рабства характерні відносини власності «господаря» стосовно «ра­ба», що означає фактично повну залежність особи, яка перебуває в рабстві, від власника. Підневільний стан передбачає менший, але однаково значний рівень такої залежності: крім того, що підневільна особа повинна ви­конувати певні роботи чи інші повинності, вона є ще й економічно залежною, ос­кільки існує за рахунок іншої особи і при цьому не може самостійно змінити тако­го становища. Ситуація, коли особа виконує примусову працю, відрізняється від перших двох видів залежного стану тим, що тут загалом відсутні ознаки фізич­ної чи повної економічної залежності, але наявний примус, подолати який примушувана особа не в змозі.

Метою опрацювання даного модуля є  надання знань про історичне підґрунтя та ролі ідеології у використанні примусової праці в умовах тоталітарних режимів ХХ століття; надання можливостей для розуміння різниці між поняттями «рабство», «примусова праця», підневільний стан» та розвиток навичок роботи з відеоінтерв’ю, історичними та юридичними документами як джерелами інформації для вироблення власного ставлення до таких ганебних явищ як рабство та підневільний стан. Заняття передбачає можливість опрацювання матеріалів як у повному обсязі, так і  окремих складових пропонованого модуля. Основою заняття є фрагменти відеоінтерв’ю, які містять конкретні емоційні спогади про підневільну працю, історичний матеріал з прикладами використання примусової праці та підневільного стану,  а також норми міжнародного та вітчизняного права, що забороняють рабство.