LESSON

Де починаються права людини: Уроки історії і сучасні підходи

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Тема 7. Право на вільне пересування

X Close

Микола Верхоглядов

Language: Ukrainian

 • Микола Верхоглядов

  Language: Ukrainian

 • Василь Вальдман 1

  Language: Ukrainian

 • Василь Вальдман 2

  Language: Ukrainian

 • Борис Арсен

  Language: Ukrainian

 • Марія Мосейчук

  Language: Ukrainian

 • Іван Лєбєдєв, Леонід Шульга

  Language: Ukrainian

Суспільне життя відбувається у часі та просторі. Без простору та пересування у ньому неможлива людська діяльність. Розуміння свободи торкається різних аспектів людського буття: частина проявів свободи для людини настільки самоочевидна, що лише її обмеження призводить до розуміння важливості даного аспекту для індивідуума. Одним з таких самоочевидних прав і свобод, тобто таких, що вважаються й сприймаються як раз і назавжди даних та іманентно притаманних людині, є право на вільне пересування. 

Можливості у світі розподілені вкрай нерівномірно. Ця нерівномірність ― головний поштовх до пересування людей.  Люди шукають краще місце для застосування власних можливостей та для життя з більшим рівнем безпеки й добробуту. Тому вільне пересування є виразом людської свободи і має величезний потенціал для людського розвитку.  Однак пересування (міграції) іноді не є втіленням індивідуального вибору  ― люди часто переселяються  через силу примусу, який може бути дуже жорстким. Право на вільне пересування, на перший погляд, може здаватися менш значущим, аніж  інші особисті (громадянські) чи політичні права. Втім, насправді, воно одне з найбільш важливих прав, яке в багатьох країнах світу, у разі порушення, веде до численних проблем і страждань.

Згідно з Загальною  декларацією прав людини всі люди мають право на визнання гідності і певних невід'ємних прав, які є «основою свободи, справедливості та загального миру». Стаття 13 Загальної декларації прав людини проголошує: «Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати  собі місце проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну».

Метою роботи з матеріалами теми є сприяти розумінню суті права на вільне пересування як умови для реалізації інших фундаментальних прав і свобод та ознайомити з особливостями порушення цього права в контекстах тоталітарних режимів, що існували на території України в різні історичні періоди.

Заняття спирається на масив історичного матеріалу, включаючи фрагменти відеоінтерв’ю та текстові документи. Саме спогади очевидців, а також офіційні документи та інші матеріали повертають до історії України часів сталінського тоталітаризму і німецької оюпації під час Другої світової війни ― Голодомору, Голокосту і ГУЛАГУ, депортації кримських татар та переслідування дисидентів і правозахисників. Тема заняття досить широка, тож охопити всі її аспекти в межах одного заняття неможливо. У цьому занятті не передбачено окремого етапу роботи із запитаннями, пов’язаними з проблемами біженців, шукачів притулку і справами ЄСПЛ, однак у матеріалах для викладача є інформація для міні-лекції . Її використання  може мотивувати учасників заняття для самостійної роботи із темою «Право на вільне пересування» на основі сучасної правозахисної практики.