LESSON

«Назустріч пам’яті»

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

У чому згубність пропаганди?

X Close

Фрагмент № 1

Language: Ukrainian

Німці відразу написали великими літерами на поганому великому папері... Виглядало, наче афіша: “Хто переховує жидів, червоноармійців, комуністів, комсомольців ― буде розстріляний на місці!” Коротко і ясно. І це повісили всюди.

—Марія Єгоричева-Глаголєва

Матеріали фільму опосередковано через висловлювання автора, свідків дають можливість відстежити вплив пропаганди за тоталітарних режимів на пересічного громадянина. Метою роботи з цим модулем є сприяння розвитку критичного мислення та здатності протистояти маніпулюванню свідомістю через засоби пропаганди. Пропоновані види діяльності допомагають досягти розуміння використання стереотипів у ідеологічних цілях.

Саме засобами пропаганди у тоталітарних країнах формується «громадянська думка», «образ ворога», ідеал «вождів» нації. Стереотипізація, спрощення, масовість, повторюваність, пряма брехня, поєднувана із замовчуванням та «напівправдою» ― усі ці прийоми дозволяють нівелювати особисте ставлення до явища, події, народу, його представників, призводять до заміни особистості натовпом.

Робота з пропонованими матеріалами має сприяти не лише розумінню явищ, характерних для тоталітарних режимів, а й відстежувати впливовість пропаганди в сьогоденні.