LESSON

Ghetto Terezín, holokaust a dnešek

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Novinář

X Close

Language: Czech

Jak došli ke konci, tak řekli postoupit, a šla ta řada další, a takhle to sčítali. Samozřejmě nesečetli nic. Ovšem znamenalo to, že nás tam vyhnali ráno asi v sedm, a domů jsme šli kolem půlnoci.

—Ota Ullmann