LESSON

Ghetto Terezín, holokaust a dnešek

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Volné psaní

X Close

Language: Czech

Ta myšlenka byla, že přijdou dvě dělnická komanda, tedy my, a potom přišel ještě AK2 se tomu říkalo, tisícičlenný transport, vybraných lidí, zdravých, jenom muži, a my jsme měli připravit Terezín, aby tam mohli přijíždět další.

—Miroslav Kárný