LESSON

Ghetto Terezín, holokaust a dnešek

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Židé z Německa a Rakouska v Terezíně

X Close

Language: English

To byla vlastně nejhorší doba, co jsme prožili, tam v Terezíně. Když se tam navalily desetitisíce starých lidí, a kdy se to všechno zhroutilo.

—Miroslav Kárný