LESSON

Ghetto Terezín, holokaust a dnešek

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Vliv propagandy na člověka a ovlivňování veřejného mínění

X Close

Language: English

Na koupání, to byly příděly. Na koupání, na prádelnu, na to byl jednou za měsíc nějaký příděl.

—Anna Lorencová