LESSON

Když rasismus je zákon

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

X Close

Rasismus Video 1

Language: Czech

  • Rasismus Video 1

    Language: Czech

  • Rasismus Video 2

    Language: Czech

Institut USC Shoah Foundation připravil pro české učitele a studenty hodinu Když rasismus je zákon, která studentům pomůže prozkoumat fenomén etnické, náboženské a kulturní asimilace, a na konkrétním případě tzv. Norimberských zákonů demonstruje, jak se může extremistický předsudek stát součástí právního řádu totalitního státu a postihnout široké vrstvy obyvatelstva. Základem hodiny jsou úryvky z interview s pamětníky z archívu Institutu. Kliknutím zde (Kdyz_rasismus_je_zakon.pdf) můžete stáhnout textovou část hodiny ve formátu PDF. Kliknutím na ikony pod tímto textem spustíte dva videosegmenty, které jsou součástí této hodiny.

Tento projekt byl sponzorován anonymním dárcem.