LESSON

Nové možnosti pre pedagógov na slovensku

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

X Close

Slovensko v medzivojnovom období

Language: Slovak

Na Slovensku Inštitút v úzkej spolupráci s Dokumentačným strediskom holokaustu v Bratislave zorganizoval tri workshopy pre pedagógov. Tím učiteľov navrhol päť ukážkových hodín – Slovensko v medzivojnovom období; Slovenská republika 1939 – 1945 (časť I. a časť II.); Morálne dilemy; a Stereotypy a predsudky. Každá hodina obsahuje svedectvo od miestnych pamätníkov. Hodiny sú voľne dostupné na webstránke Inštitútu. Kliknite na obrázky pre prístup k jednotlivým lekciám a príslušným videozáznamom.

Tento projekt bol sponzorovaný anonymným darcom.