LESSON

W obliczu Zagłady: ratujący, bierni świadkowie, sprawcy i ich pomocnicy

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12
Subjects Covered: History, Polish

X Close

Część 1

Language: Polish

Ratujący

Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla gimnazjów i szkół średnich

Lekcja powstała w wyniku współpracy pomiędzy Instytutem Historii Wizualnej i Edukacji Fundacji Shoah (SFI) Uniwersytetu Południowej Kalifornii a Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH). Integralną częścią lekcji są audiowizualne relacje ocalałych z Holokaustu i ratujących. Fragmenty relacji, które stanowią oś lekcji pochodzą z Archiwum Instytutu Fundacji Shoah. Lekcja została napisana przez polskich ekspertów, Roberta Szuchtę i Piotra Trojańskiego, we współpracy z Instytutem Fundacji Shoah Uniwersytetu Południowej Kalifornii.

Zastosowanie

Prezentowany materiał można wykorzystać podczas lekcji historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Celem lekcji jest nie tylko nauczanie historii Holokaustu, ale także zachęcanie uczniów do stawiania sobie pytań, krytycznego i analitycznego myślenia, poszukiwania własnych odpowiedzi oraz rozwijania indywidualnej refleksji w tym zakresie. Lekcja zawiera informacje na temat kontekstu historycznego, dostarcza także materiałów źródłowych oraz użytecznych ilustracji i tabel.

Projekt ufundował Edward J. Phillips