Search

Displaying 1 - 2 of 2 results
Wednesday, January 8, 2014
Lekcja podejmuje zagadnienia dotyczące wydarzeń poprzedzających Holokaust, czyli zagładę ludności żydowskiej, określaną przez nazistów jako „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Zbrodnia ta w dużej mierze miała miejsce na terytorium Polski. Naziści w pierwszych miesiącach okupacji działali w celu izolowania ludności żydowskiej od ogółu społeczeństwa polskiego, tworząc atmosferę sprzyjającą przystąpieniu do Endlösung i przygotowując podstawy dla tragicznych wydarzeń, jakie stopniowo rozegrały się na polskiej ziemi w kolejnych latach wojny.
Wednesday, January 8, 2014
Prezentowany materiał można wykorzystać podczas lekcji historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Celem lekcji jest nie tylko nauczanie historii Holokaustu, ale także zachęcanie uczniów do stawiania sobie pytań, krytycznego i analitycznego myślenia, poszukiwania własnych odpowiedzi oraz rozwijania indywidualnej refleksji w tym zakresie. Lekcja zawiera informacje na temat kontekstu historycznego, dostarcza także materiałów źródłowych oraz użytecznych ilustracji i tabel.Projekt ufundował Edward J. Phillips