Search

Displaying 1 - 30 of 222 results
Tuesday, January 7, 2014
Eva Bergmann remembers when she was forced to leave her job at a public kindergarten school in Berlin because of Nazi enforced anti-Jewish restrictions. Eva also reflects that her gentile friends remained loyal and friendly to her even after she was labeled as “non-Aryan.”
Wednesday, January 8, 2014
Wiosną 1942 roku Teresa Prekerowa mieszkała w Warszawie – w tym czasie sama, gdyż jej rodzice opuścili miasto. Pewnego dnia wracała wieczorem do domu i zobaczyła na ulicy małą żydowską dziewczynkę. Zabrała ją do domu, przez tydzień opiekowała się nią, a po tygodniu poszła z nią do zakonu Nazaretanek, o których widziała, że prowadzą ochronkę i na pewno zaopiekują się dzieckiem. Prekerowa znała ten zakon jeszcze sprzed wojny, kiedy chodziła do prywatnej szkoły prowadzonej przez zakonnice.
Wednesday, January 8, 2014
Stella obserwowała walkę swojego ojca, będącego żydowskim policjantem, o utrzymanie przy życiu swojej rodziny. Do jego obowiązków jako policjanta należało, m.in. zabieranie z ulic zwłok zmarłych Żydów. I kiedy umarł dziadek Stelii, a ojciec jej ojca, to był on prawdziwie szczęśliwy, że nie musi zbierać jego zwłok z ulicy i, że ojciec umarł naturalną śmiercią. Stella usłyszała takie zdanie z ust ojca i byłą tym strasznie zszokowana.
Wednesday, January 8, 2014
Ludwik Krasucki był złapany i aresztowany w pociągu, został poddany torturom, po czym umieszczono go w obozie Sztutchow, jako polskiego więźnia politycznego. W obozie był zatrudniony jako hydraulik i traktowany tak, jak traktowano innych Polaków. Cały czas ukrywał swoje żydostwo i uważał, że wcale jego los nie jest zły, gdyż zdawał sobie sprawę, że jako Żyd mógłby być traktowany dużo gorzej.
Wednesday, January 8, 2014
Po wybuchu wojny Jakub wraz ze swoim bratem opuścili Radom i wyjechali do Lublina, w którym mieszkała ich ciotka. Zaraz po przybyciu do ciotki Jakub został aresztowany i osadzony w tymczasowym obozie dla Żydów pod Lublinem. Wtedy miał okazję zaobserwować pierwsze brutalne zachowania Niemców wobec Żydów. Miał jednak szczęście, gdyż znająć dobrze język niemiecki umiał porozumieć się z niemieckim oficerem, któremu pokazał swoje dokumenty, zaświadczające o zdobytym zawodzie. Niemiec zgodził się jego i jego brata wypuścić do pracy na zewnątrz obozu.
Wednesday, January 8, 2014
Alina Margolis razem ze swoją przyjaciółką byłą ukrywana na fałszywych papierach w polskiej rodzinie. Rodzina ta związana była z narodowcami i kiedy ojciec rodziny zobaczył, że gosposia jego sąsiadki ukrywa pod tarasem małych żydowskich chłopców postanowił zaprowadzić ich do Niemców. Niestety nie była to jedyna antysemicka akcja widziana przez Alinę Margolis w wykonaniu tej rodziny.
Wednesday, January 8, 2014
Po krótkim pobycie w miejskim sierocińcu ks. Boudouina w Warszawie, jako ośmioletni chłopiec Michał Głowiński został zabrany do katolickiego sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Turkowicach, na wschodzie Polski, gdzie był ukrywany razem z ponad trzydziestoma innymi żydowskimi dziećmi. Siostry wykazywały się ogromnym poświęceniem i życzliwością dla ukrywanych żydowskich dzieci.
Wednesday, January 8, 2014
Po ucieczce z warszawskiego getta Janina, po kilku przymusowych przeprowadzkach z różnych kryjówek na terenie Warszawy, trafiła do Radości - podwarszawskiej miejscowości letniskowej. Przebywała tam oficjalnie, jako koleżanka córki gospodarzy. Pewnego dnia, gdy jej gospodarze wyjechali na zakupy została sama i postanowiła pooglądać kocięta, które dopiero co się urodziły i były trzymane w domu. Siedząc na podłodze zaczęła mechanicznie czytać gazetę, na której bawiły się kocięta  i odnalazła w niej imię i nazwisko swojego ojca oraz stryja.
Wednesday, January 8, 2014
Teresa Prekerowa urodziła się w Zapustnej, w 1921 roku. Jej rodzina mieszkała w wiejskim majątku, który był jej własnością. Jej rodzina była raczej liberalna, z otwartymi umysłami – jak sama Prekerowa opisywała swoich rodziców. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej została przez rodziców wysłana do Warszawy, do prywatnej szkoły katolickiej prowadzonej przez Siostry Nazaretanki. Kiedy wybuchła II wojna światowa Teresa miała 17 lat i zaraz po rozpoczęciu wojny jej rodzina została wyrzucona ze swojego domu i uciekła do Warszawy.
Wednesday, January 8, 2014
Michał Głowiński urodził się 4 listopada 1934 r. w Warszawie. Razem z rodzicami uniknął wywózki do Treblinki z warszawskiego getta. Następnie, razem z matką ukrywał się na wsi pod Warszawą. Jest jednym z dzieci uratowanych z Holokaustu przez Irenę Sendlerową. Przez trzy tygodnie przebywał w sierocińcu w Otwocku prowadzonym przez siostry Felicjanki. Następnie, po krótkim pobycie w miejskim sierocińcu ks.
Wednesday, January 8, 2014
Janina Bauman urodziła się w Warszawie 18 sierpnia 1926 r. w rodzinie inteligenckiej, całkowicie zasymilowanej, niereligijnej.  Jej ojciec Szymon Lewinson był lekarzem urologiem, tak jak wielu innych członków jej rodziny. Janina miał 13 lat, gdy we wrześniu 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Wtedy jej ojciec został zmobilizowany do wojska jako oficer rezerwy.  Razem z innymi polskimi oficerami został internowany przez armię sowiecką, przebywał w obozie w Kozielsku, a potem razem ze swoim bratem został zamordowany w Katyniu.
Wednesday, January 8, 2014
Joseph Gringlas speaks on the transfer to Mittelbau- Dora (Nordhausen) concentration camp. Gringlas remembers the horrible conditions of the nearly two week long train ride and how he and his brother were both stunned that they had survived.
Thursday, January 9, 2014
Charlotte Manaster reflects on returning to her home in Vienna after being liberated. Charlotte recalls asking her old friend, Greta, why she participated in anti-Jewish actions including throwing rocks into Charlotte’s family home during Kristallnacht.
Friday, January 10, 2014
Maja Gottlieb speaks on how reluctant her parents were to escape Yugoslavia even though there were worrisome of Hitler and the Nazi party. Maja reflects on her decision to leave her home town and flee to a distant relatives’ home in Italy in 1941
Monday, January 13, 2014
Ya`aḳov Ḥa´ndali remembers the deportation from Salonika ghetto in Greece to Auschwitz concentration camp in Poland. Ḥa´ndali also recalls the horrible conditions of the eight day long trip in a cattle car. This testimony clip will be featured in the UNESCO exhibit “Journeys Through the Holocaust.”
Wednesday, January 15, 2014
Tu be-Shevat is called “New Year of the Trees” and is also known as Jewish Arbor Day. It is celebrated, especially in Israel, by planting trees and also marked by eating fruit on this day. Ela Weissberger remembers someone sneaked in a small plant of an oak tree into Theresienstadt (Terezin) and planted the tree in honor of the holiday.
Thursday, January 16, 2014
Edith Englander speaks of the kindness and assistance she received from non-Jews who took care of what used to be her father’s wine business upon her post-liberation return to her hometown in Czechoslovakia.
Thursday, January 16, 2014
Erika Breier-Vadnai remembers the day she was liberated from the Budapest ghetto, Hungary, by the Soviet armed forces. She states it was on January 18, 1945.
Tuesday, January 21, 2014
Miriam Adler speaks on the camp intake procedures at Auschwitz concentration camp after being separated from her father. Miriam reflects that she didn’t recognize herself after seeing her reflection in a broken piece of glass.
Wednesday, January 22, 2014
Henny Paritzky speaks on how her family escaped deportation with the help of a nun and a policeman in a hospital in Lyon, France.
Thursday, January 23, 2014
Bella Arnett (née Froman) was born on September 6, 1917 in Warsaw, Russian Empire (now Poland). She had three brothers and two sisters. Bella’s father, Chaim,was a shoikhet, performing the ritual slaughter of animals according to Jewish tradition. He observed Ger Hasidism and was a respected member of the local community. Before the war, Bella attended a Polish school and received Jewish education at home.
Thursday, January 23, 2014
John Baer was born to Bernhard and Marta Baer on April 26, 1917 in Breslau, Germany (today Wrocław, Poland). His father was a sales representative for fur and textile manufacturers and his mother owned a millinery store. John had an older sister, Lilly. He received his elementary and secondary education in public schools in Breslau, and also attended a Hebrew school.
Thursday, January 23, 2014
Betty Berz (née Sagal) was born on June 22, 1926 in Kyiv, USSR (today, Ukraine). The family—Betty, her mother Marie, her father Boris, and her younger sister Rachel—immigrated to Paris in 1929.
Thursday, January 23, 2014
Maurice Blindt was born on February 20, 1924, to Samuel and Fajga Blindt, both of whom were originally from Poland. He had a sister, Lucia, born in 1919, and abrother, Henri, born in 1926. On the eve of World War II, Lucia left Paris to live in Algiers. When Germany invaded France in May 1940, the Blindts fled Paris. In the process of fleeing, they encountered heavy gunfire and arial bombings, and Fajga had a nervous breakdown.
Thursday, January 23, 2014
Lajos Cséri (name at birth Lajos Klein) was born on January 22, 1928 in Hajdúböszörmény, Hungary, in a secular Jewish family. Lajos had a brother, Gyula, and a sister, Anna. He attended a Protestant school in Sárrétudvari, where he spent most of his childhood.
Thursday, January 23, 2014
Simon Drucker was born in 1924 in Paris, France, in a Jewish family of Polish origin. His parents, Abraham and Thérèse, left Poland in 1921. Simon had a youngerbrother, Isidore. Engaged in the French Foreign Legion during the outbreak of the war, Abraham was arrested in June 1942 and deported first to Pithiviers, and later to Auschwitz, where he was murdered.
Thursday, January 23, 2014
Paul Engel was born into a middle-class Jewish family on May 4, 1922 in Vienna, Austria. He had a younger brother, Robert. When World War I broke out in 1914, his father, Eduard, was drafted into the Austro-Hungarian army. Captured as a prisoner of war, he spent six years in Siberia working in a coal mine, finally reuniting with his family in 1920. In Vienna, Eduard owned a perfume wholesale business. Before the war, Paul attended a primary school and was accepted to a Gymnasium in the 14th district of Vienna.
Thursday, January 23, 2014
Bella Barouch remembers sneaking food out of the kitchen when imprisoned at Wüstegiersdorf concentration camp. She reflects that she and other female prisoners would dream about the food they would eat if they were ever liberated.
Thursday, January 23, 2014
Vera Gissing (née Diamant) was born on July 4, 1928 in Prague, Czechoslovakia (now Czech Republic). Her father, Karel, owned a wine and spirits business inCelakovice, near Prague. Her mother, Irma, ran the business office. Vera attended a local Gymnasium and was very proud to be a Czech citizen. She had a sister, Eva,four years her senior.
Thursday, January 23, 2014
Clara Isaacman (née Heller) was born in Borsa, Romania, before WWII. Due to rampant anti-Semitism, her family left Romania and moved to Antwerp, Belgium inthe late 1920s, when Clara was a child. Clara’s father, Shalom, was in the diamond business and owned a soda factory. Clara attended a Hebrew school and a publicschool in Antwerp.

Pages