Search

Displaying 1 - 30 of 163 results
Thursday, May 9, 2013
(33 min) Seven former prisoners of the Auschwitz II-Birkenau death camp talk about their daily struggles to survive in the camp.
Thursday, May 9, 2013
(24 min) Five survivors of the Auschwitz II-Birkenau death camp describe their perspectives of the Sonderkommando Uprising of 1944.
Saturday, May 18, 2013
Ana Benkel de Vinocur describe sus primeras impresiones del campo de concentración Auschwitz II-Birkenau a su llegada del gueto de Lódz en mayo de 1944. Ella recuerda su reacción cuando se abrieron las pesadas compuertas del tren de deportación y vio a los prisioneros vistiendo uniformes rayados, calvos, luciendo como esqueletos. Ella habla de la confiscación de todas sus pertenencias y del proceso de selección durante el cual se mantuvo con su madre, pero fue separada de su padre y hermano.
Friday, May 24, 2013
Erdélyi Lajos 1929-ben született Marosvásárhelyen. 1936 és 1940 között a zsidó elemiben, majd a gimnáziumban, illetve a kolozsvári Zsidó Líceumban tanul 1944-ig, a német megszállásig. Ezután családjával együtt a marosvásárhelyi gettóba kényszerül, ahonnan Auschwitzba deportálják őket. Édesanyja és húga azonnal a gázkamrákba kerülnek, ő édesapjával néhány nap auschwitzi tartózkodás után munkatranszporttal Schotterwerkébe majd Dörnhauba jut, ahonnan együtt térnek haza közel egyéves lágerélet után 1945 májusában.
Friday, May 24, 2013
Jewish Holocaust SurvivorInterview language: ItalianPiero Terracina recalls January 1945 in Auschwitz II-Birkenau, where he witnessed SS guards leaving the camp. Upon their return, he was forced to participate in a death march where he managed to escape his wardens and seek refuge in Auschwitz I. On January 27, 1945, he recalls the first arrival of the Soviet armed forces in the camp and describes the first inmates' reaction to the liberators.
Friday, May 24, 2013
Jewish Holocaust Survivor Interview language: Spanish Ana Benkel de Vinocur describes her first impressions of the Auschwitz II-Birkenau Concentration Camp upon arrival from the Lódz Ghetto in May 1944. She remembers her reaction when the heavy doors of the deportation train opened and she saw prisoners, in striped uniforms, bald, looking like skeletons. She speaks of the seizure of all her belongings and of a selection process in which she remained with her mother, but was separated from her father and brother.
Monday, June 10, 2013
Branko Lustig, who served as one of the producers on Schindler’s List reflects upon his experience when he returned to Auschwitz during the making of the 1980s television mini-series “War and Remembrance.”
Monday, October 7, 2013
The Jewish Museum in Prague recently debuted a new exhibit dedicated to the Nazi-produced films about the Terezin (Theresienstadt) concentration camp. The Visual History Archive is also a unique resource for Terezin remembrance.
Monday, October 7, 2013
Livia Bitton-Jackson remembers arriving to Auschwitz as a young girl with her mother and an aunt. Before they entered the camp Livia was stopped by infamous SS physician Josef Mengele.
Monday, December 9, 2013
Alice Craig recalls her family’s deportation to Auschwitz. She remembers how her father prepared for the deportation by burying important family documents and how he knew that they wouldn’t be returning.
Monday, January 13, 2014
Ya`aḳov Ḥa´ndali remembers the deportation from Salonika ghetto in Greece to Auschwitz concentration camp in Poland. Ḥa´ndali also recalls the horrible conditions of the eight day long trip in a cattle car. This testimony clip will be featured in the UNESCO exhibit “Journeys Through the Holocaust.”
Tuesday, January 21, 2014
Miriam Adler speaks on the camp intake procedures at Auschwitz concentration camp after being separated from her father. Miriam reflects that she didn’t recognize herself after seeing her reflection in a broken piece of glass.
Thursday, January 23, 2014
This downloadable video contains clips from testimonies of Jewish survivors of the Holocaust from the USC Shoah Foundation Visual History Archive who were born and grew up in the Polish city of Oświęcim, now infamous as the location of Auschwitz camp system created there by the occupying Nazi German administration.
Thursday, January 23, 2014
The existence of the city dates back at least to 12th century. Following the partition of Poland in 1772, the city was annexed to the Habsburg Austrian Empire, returning to Polish rule only after the end of WWI. During that time, Oświęcim became an industrial center and an important railroad junction. Jewish population in 1921 was 4,950. On the eve of World War II, there were about 8,000 Jews in the city, over half the whole population. Oświęcim was occupied immediately at the beginning of WWII. By October 1939, it was annexed into Greater Germany.
Friday, January 24, 2014
Though it’s most known as the city that was home to the Auschwitz concentration camp, the Polish city of Oświęcim has a history of its own as a small industrial center with a thriving Jewish population.
Friday, January 24, 2014
Ben Sonnenschein reflects on the construction of Auschwitz concentration camp in his hometown of Oswiecim, Poland. Sonnenschein also explains he was forced by the Germans to carry lumber and complete other carpentry work during the building of the camp in the beginning of 1940.
Monday, January 27, 2014
A város történelme legalább a 12. századig nyúlik vissza. Lengyelország 1772-es felosztása után a várost a Habsburg birodalomhoz csatolták és csak az első világháború vége után került ismét lengyel uralom alá. Ezidő alatt Oświęcim ipari központtá és fontos vasúti csomóponttá vált. A város zsidó lakossága 1921-ben 4950 fő volt. A második világháború előestéjén közel 8000 zsidó élt a városban, a lakosság tübb, mint fele. Oświęcimet a háború kezdete után rögtön elfoglalták. 1939 októberére hozzácsatolták Nagynémetországhoz.
Monday, January 27, 2014
Historie města sahá nejméně do 12. století. Po prvním dělení Polska roku 1772 bylo město anektováno k habsburskému Rakousku, k polské správě se vrátilo až po skončení první světové války. Mezitím se Osvětim stala průmyslovým centrem a důležitou železniční křižovatkou. V roce 1921 mělo město 4 950 židovských obyvatel. V předvečer druhé světové války žilo v Osvětimi 8000 židů, přes polovinu populace města. V říjnu 1939 bylo město připojeno k Velkoněmecké říši.
Monday, January 27, 2014
Avant Auschwitz, la ville d´Oświęcim avait une communauté juive diverse et prospère. Cette vidéo donne un éclairage sur cette période oubliée, un regard sur la vie d’avant Auschwitz, à travers des récits à la première personne, de celles et ceux qui ont y ont vécu.
Tuesday, January 28, 2014
Sinti and Roma survivor Wellesina McCrary recalls when her family was arrested and deported to Auschwitz concentration camp.
Wednesday, January 29, 2014
Istnienie miasta datuje się co najmniej na XII wiek. Po rozbiorach Polski w 1772 r., miasto zostało przyłączone do monarchii austro-węgierskiej i powróciło w granice państwa polskiego dopiero po II wojnie światowej. W tym czasie, Oświęcim stał się centrum przemysłowym i ważnym węzłem komunikacji kolejowej. Populacja ludności żydowskiej w 1921 r. wynosiła 4950 osób. Przed samym wybuchem II wojny światowej w mieście przebywało ok. 8000 Żydów, ponad połowa całej populacji. Oświęcim został natychmiast zajęty przez okupanta. W październiku 1939 r. został przyłączony do III rzeszy.
Wednesday, January 29, 2014
Существование города восходит по крайней мере к 12-ому веку. После раздела Польши в 1772 году, город был присоединен к Австрийской империи Габсбургов, вернувшись к польской власти только после окончания Первой мировой войны. В течение этого времени, Освенцим стал промышленным центром и важным железнодорожным узлом. Еврейское население в 1921 году составляло 4950 человек. Накануне Второй мировой войны насчитывалось около 8000 евреев в городе, более половины всего населения. Освенцим был оккупирован сразу в начале Второй мировой войны. К октябрю 1939 года, он был присоединён к территории Третьего Рейха.
Thursday, January 30, 2014
L'esistenza della città risale al XII secolo. Dopo la spartizione della Polonia nel 1772, la città fu annessa all'impero asburgico austriaco, tornando al governo polacco solo dopo la prima guerra mondiale. Durante quel periodo, Oświęcim divenne un centro industriale e un importante nodo ferroviario. Popolazione ebraica nel 1921: 4.950. Alla vigilia della seconda guerra mondiale c'erano circa 8.000 ebrei in città, oltre metà della popolazione. Oświęcim fu occupata subito dopo l'inizio della seconda guerra mondiale. Nell'ottobre 1939 fu annessa Grande Germania.
Friday, January 31, 2014
História mesta siaha najmenej do 12. storočia. Po prvom delení Poľska v roku 1772 bolo mesto pripojené k habsburskému Rakúsku, k poľskej správe sa vrátilo až po skončení prvej svetovej vojny. Medzitým sa Osvienčim stal priemyselným centrom a dôležitou železničnou križovatkou. V roku 1921 malo mesto 4 950 židovských obyvateľov. V predvečer druhej svetovej vojny žilo v Osvienčime 8 000 židov, viac ako polovica populácie mesta. V októbri 1939 bolo mesto pripojené k Veľkonemeckej ríši.
Monday, February 3, 2014
La existencia de la ciudad se remonta al menos al siglo 12. Después de la partición de Polonia en 1772, la ciudad fué anexada al imperio austríaco de los Habsburgo, volviendo al gobierno polaco sólo después del final de la Primera Guerra Mundial. Durante ése tiempo, Oświęcim se convirtió en un centro industrial y un importante nudo ferroviario. La población judía en 1921 era 4.950. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, había alrededor de 8.000 Judios en la ciudad, más de la mitad de toda la población . Oświęcim fué ocupado de inmediato al início de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1939, fué anexado en la Gran Alemania.
Wednesday, February 5, 2014
USC Shoah Foundation’s online exhibit Born in the City that Became Auschwitz is now available in French, Italian, Russian, Slovak, Hungarian, Spanish, Arabic, Polish and Czech. All versions are available here on the USC Shoah Foundation website.
Thursday, February 6, 2014
يعود وجود المدينة إلى القرن الثاني عشر. بعد انقسام بولندا سنة 1772، ضُمّت المدينة إلى الامبراطورية النمساوية، ثم أُعِيدتْ إلى بولندا في فترة متأخرة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. خلال تلك الفترة، أُسوشم أصبحت مركزا صناعيا وملتقى طرق قطارات. كان عدد سكانها من اليهود عام 1921، أربعة آلاف وتسع مائة وخمسين. وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية كان عدد اليهود في المدينة ثمانية آلاف وأكثر من نصف كجموع السكان. احتلت المدينة في بداية الحرب العالمية الثانية وفي تشرين الأول (أكتوبر) عام 1939 ضُمّت إلى ألمانيا العظمى.
Tuesday, February 11, 2014
Die Existenz der Stadt geht mindestens auf das 12. Jahrhundert zurück. Im Zuge der Teilung Polens im Jahr 1772 wurde die Stadt in die österreichische Habsburgermonarchie integriert und erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wieder ein Teil Polens. In dieser Zeit wurde Oświęcim zu einem Industriezentrum und einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt. Im Jahr 1921 lebten in Oświęcim 4.950 Juden, wobei die Anzahl bis zu dem Beginn des Zweiten Weltkrieges auf 8.000 anstieg, wodurch zu dieser Zeit mehr als die Hälfte der Bevölkerung Oświęcims jüdisch war. Direkt nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde Oświęcim von deutschen Truppen okkupiert und im Oktober 1939 an das Großdeutsche Reich angeschlossen.
Tuesday, February 11, 2014
这个城市存在的历史至少可以回溯到 12 世纪。继波兰于 1772 年被瓜分后,该市便遭奥地利哈布斯堡王朝(Habsburg Austrian Empire)吞并,直到第一次世界大战结束后才回归波兰统治。在那段期间,奥斯威辛市成为工业中心和重要的铁路枢纽。犹太人口在 1921 年为 4,950 人。二次世界大战前夕,该市约有 8,000 名犹太人,占波兰全部犹太人口的半数以上。奥斯威辛在二次世界大战一开始时即遭到占领。到了 1939 年 10 月,该市被大德意志(Greater Germany)吞并。
Friday, March 14, 2014
Agnes Kun worked in the hospital at Auschwitz II-Birkenau as an assistant nurse. She recalls Josef Mengele, particularly his presence at the hospital.

Pages