Search

Displaying 1 - 7 of 7 results
Saturday, May 18, 2013
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vola-londyn/
Thursday, May 23, 2013
Zuzana Růžičková vzpomíná na poválečný návrat z koncentračních táborů domů, do Plzně. Zuzana Růžičková se narodila roku 1927 v Plzni. Po absolutoriu tamního gymnázia byla odvlečena do ghetta Terezín, odkud byla dále deportována do tábora smrti v Osvětimi - Birkenau. Osvobozena byla v koncentračním táboře Bergen - Belsen. Po válce vystudovala hru na klavír a cembalo, a stala se světově uznávanou interpretkou a profesorkou hudby.
Thursday, May 23, 2013
Zuzana Růžičková se narodila roku 1927 v Plzni. Po absolutoriu tamního gymnázia byla odvlečena do ghetta Terezín, odkud byla dále deportována do tábora smrti v Osvětimi - Birkenau. Osvobozena byla v koncentračním táboře Bergen - Belsen. Po válce vystudovala hru na klavír a cembalo, a stala se světově uznávanou interpretkou a profesorkou hudby.
Wednesday, May 22, 2013
Institut USC Shoah Foundation připravil pro české učitele a studenty hodinu Když rasismus je zákon, která studentům pomůže prozkoumat fenomén etnické, náboženské a kulturní asimilace, a na konkrétním případě tzv. Norimberských zákonů demonstruje, jak se může extremistický předsudek stát součástí právního řádu totalitního státu a postihnout široké vrstvy obyvatelstva. Základem hodiny jsou úryvky z interview s pamětníky z archívu Institutu.
Saturday, May 18, 2013
Tři roky po zřízení Centra vizuální historie Malach na Karlově Univerzitě v Praze coby přístupového místa k Archivu vizuální historie je jeho význam pro výzkumné a vzdělávací aktivity založené na zkoumání svědectví pamětníků neustále potvrzován.  
Wednesday, May 15, 2013
Amy Marczewski Carnes, PhD, completed her doctorate in French at UCLA in 2007 and worked at Human Rights Watch in Los Angeles before starting at USC Shoah Foundation in 2008.  Since then, she has overseen educational projects throughout Europe, curated two exhibitions of testimony, and taught a course at USC titled Rebuilding Rwanda:  Memory, Testimony, and Living Together after Genocide.  In her current role, she oversees evaluation of all Institute programs.
Monday, May 13, 2013
In the nineteen nineties, videotape was the most effective format on which to record the testimonies of Holocaust survivors and other witnesses. But like all physical storage media, tape has a shelf life, and in 2008 the Institute and USC Information Technology Services (ITS) started a multimillion-dollar project to digitize the entire Visual History Archive.