Search

Displaying 1 - 1 of 1 results
Monday, February 4, 2013
Margita Schwalbová opisuje, ako sa dostala ako dobrovolníčka do prvého transportu Židov z Bratislavy.