Search

Displaying 1 - 3 of 3 results
Thursday, May 23, 2013
Zuzana Růžičková vzpomíná na poválečný návrat z koncentračních táborů domů, do Plzně. Zuzana Růžičková se narodila roku 1927 v Plzni. Po absolutoriu tamního gymnázia byla odvlečena do ghetta Terezín, odkud byla dále deportována do tábora smrti v Osvětimi - Birkenau. Osvobozena byla v koncentračním táboře Bergen - Belsen. Po válce vystudovala hru na klavír a cembalo, a stala se světově uznávanou interpretkou a profesorkou hudby.
Monday, February 4, 2013
Margita Schwalbová opisuje, ako sa dostala ako dobrovolníčka do prvého transportu Židov z Bratislavy.
Sunday, December 1, 2013
Dans cet extrait, Frida décrit ses activités de résistance dans son lycée en 1940. Elle explique comment elle dissimulait des tracts dans les poches des manteaux des élèves accrochés dans les couloirs.  Le 11 novembre 1940, à l’occasion de la manifestation des étudiants à Paris, elle mit en place des banderoles gaullistes qui entraînèrent l’intervention de la police. L’administration de son école protégea toutefois les élèves juifs en les renvoyant chez eux avant que les forces de l’ordre n’arrivent.