Search

Displaying 1 - 3 of 3 results
Friday, May 30, 2014
Sudbina logoraša na hrvatskome području koje je okupirala fašistička Kraljevina Italija podrazumijeva da su učenici savladali ključne kompetencije o nastanku Nezavisne Države Hrvatske. Nastavnik može iz ponuđenih materijala i metodičkih postupaka odabrati ono što mu najviše odgovara u didaktičkom oblikovanju nastavne jedinice. Prilozi se koriste  prema redoslijedu razrade nastavne jedinice. Preporučuje se održati nastavnu jedinicu u blok-satu.
Tuesday, June 3, 2014
Fotografijama, dokumentima i osobnom pričom Bjanke Auslender, Židovke iz Sarajeva, zatočenice ustaškog logora za žene i djecu u Đakovu, Deportacija stanovništva NDH u ustaške logore nastoji prikazati deportacije u ustaške logore, jedan od najpotresnijih segmenata holokausta na prostoru tzv. Nezavisne Države Hrvatske. Nastavna je jedinica namijenjena učenicima povijesti završnih razreda srednjih škola.
Tuesday, June 3, 2014
Odgovornost namijenjena je učenicima srednjih škola. Osmišljena je kao niz samostalnih učeničkih zadataka u uskoj korelaciji s psihologijom putem kojih učenici osvješćuju važnost i mogućnost samostalnog i odgovornoga djelovanja pojedinca. Upotrijebljeno je video-svjedočenje Ružice Breyer, koja govori o hrabrim pojedincima koji su riskirali vlastiti život za ideju humanosti. Snažan psihološki utisak ostavlja završni dio sata koji citatima i pitanjima usmjerava učenice/ učenike na odgovorno djelovanje unutar civilnoga društva.