Search

Displaying 1 - 2 of 2 results
Tuesday, June 10, 2014
Margita Schwalbová sa narodila roku 1915 v Liptovskom Mikuláši. V piatom ročníku štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bola z fakulty vylúčená kvôli svojmu židovskému pôvodu, nakoľko začal platiť numerus clausus. Počas Slovenského štátu bola deportovaná prvým transportom Židov z Bratislavy, a zvyšok vojny prežila v koncentračných táboroch Osvienčim, Neustadt-Glewe a Ravensbrück. Po skončení vojny dokončila štúdium medicíny na Karlovej univerzite v Prahe, pracovala v Detskej fakultnej nemocnici UK v Bratislave, a začiatkom šesťdesiatych rokov sa stala docentkou v obore pediatrie.
Thursday, May 23, 2013
Zuzana Růžičková se narodila roku 1927 v Plzni. Po absolutoriu tamního gymnázia byla odvlečena do ghetta Terezín, odkud byla dále deportována do tábora smrti v Osvětimi - Birkenau. Osvobozena byla v koncentračním táboře Bergen - Belsen. Po válce vystudovala hru na klavír a cembalo, a stala se světově uznávanou interpretkou a profesorkou hudby.