Search

Displaying 1 - 18 of 18 results
Wednesday, January 8, 2014
Po ucieczce z warszawskiego getta Janina, po kilku przymusowych przeprowadzkach z różnych kryjówek na terenie Warszawy, trafiła do Radości - podwarszawskiej miejscowości letniskowej. Przebywała tam oficjalnie, jako koleżanka córki gospodarzy. Pewnego dnia, gdy jej gospodarze wyjechali na zakupy została sama i postanowiła pooglądać kocięta, które dopiero co się urodziły i były trzymane w domu. Siedząc na podłodze zaczęła mechanicznie czytać gazetę, na której bawiły się kocięta  i odnalazła w niej imię i nazwisko swojego ojca oraz stryja.
Wednesday, January 8, 2014
Janina Bauman urodziła się w Warszawie 18 sierpnia 1926 r. w rodzinie inteligenckiej, całkowicie zasymilowanej, niereligijnej.  Jej ojciec Szymon Lewinson był lekarzem urologiem, tak jak wielu innych członków jej rodziny. Janina miał 13 lat, gdy we wrześniu 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Wtedy jej ojciec został zmobilizowany do wojska jako oficer rezerwy.  Razem z innymi polskimi oficerami został internowany przez armię sowiecką, przebywał w obozie w Kozielsku, a potem razem ze swoim bratem został zamordowany w Katyniu.
Wednesday, January 8, 2014
Michał Głowiński urodził się 4 listopada 1934 r. w Warszawie. Razem z rodzicami uniknął wywózki do Treblinki z warszawskiego getta. Następnie, razem z matką ukrywał się na wsi pod Warszawą. Jest jednym z dzieci uratowanych z Holokaustu przez Irenę Sendlerową. Przez trzy tygodnie przebywał w sierocińcu w Otwocku prowadzonym przez siostry Felicjanki. Następnie, po krótkim pobycie w miejskim sierocińcu ks.
Tuesday, June 10, 2014
Margita Schwalbová sa narodila roku 1915 v Liptovskom Mikuláši. V piatom ročníku štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bola z fakulty vylúčená kvôli svojmu židovskému pôvodu, nakoľko začal platiť numerus clausus. Počas Slovenského štátu bola deportovaná prvým transportom Židov z Bratislavy, a zvyšok vojny prežila v koncentračných táboroch Osvienčim, Neustadt-Glewe a Ravensbrück. Po skončení vojny dokončila štúdium medicíny na Karlovej univerzite v Prahe, pracovala v Detskej fakultnej nemocnici UK v Bratislave, a začiatkom šesťdesiatych rokov sa stala docentkou v obore pediatrie.
Wednesday, May 28, 2014
Mark Bader describes his hometown of Oświęcim, Poland. Bader’s testimony is featured in the online exhibit, Born in the city that became Auschwitz.
Wednesday, January 8, 2014
Ludwik Krasucki był złapany i aresztowany w pociągu, został poddany torturom, po czym umieszczono go w obozie Sztutchow, jako polskiego więźnia politycznego. W obozie był zatrudniony jako hydraulik i traktowany tak, jak traktowano innych Polaków. Cały czas ukrywał swoje żydostwo i uważał, że wcale jego los nie jest zły, gdyż zdawał sobie sprawę, że jako Żyd mógłby być traktowany dużo gorzej.
Wednesday, January 8, 2014
Po wybuchu wojny Jakub wraz ze swoim bratem opuścili Radom i wyjechali do Lublina, w którym mieszkała ich ciotka. Zaraz po przybyciu do ciotki Jakub został aresztowany i osadzony w tymczasowym obozie dla Żydów pod Lublinem. Wtedy miał okazję zaobserwować pierwsze brutalne zachowania Niemców wobec Żydów. Miał jednak szczęście, gdyż znająć dobrze język niemiecki umiał porozumieć się z niemieckim oficerem, któremu pokazał swoje dokumenty, zaświadczające o zdobytym zawodzie. Niemiec zgodził się jego i jego brata wypuścić do pracy na zewnątrz obozu.
Wednesday, January 8, 2014
Po krótkim pobycie w miejskim sierocińcu ks. Boudouina w Warszawie, jako ośmioletni chłopiec Michał Głowiński został zabrany do katolickiego sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Turkowicach, na wschodzie Polski, gdzie był ukrywany razem z ponad trzydziestoma innymi żydowskimi dziećmi. Siostry wykazywały się ogromnym poświęceniem i życzliwością dla ukrywanych żydowskich dzieci.
Wednesday, January 8, 2014
Wiosną 1942 roku Teresa Prekerowa mieszkała w Warszawie – w tym czasie sama, gdyż jej rodzice opuścili miasto. Pewnego dnia wracała wieczorem do domu i zobaczyła na ulicy małą żydowską dziewczynkę. Zabrała ją do domu, przez tydzień opiekowała się nią, a po tygodniu poszła z nią do zakonu Nazaretanek, o których widziała, że prowadzą ochronkę i na pewno zaopiekują się dzieckiem. Prekerowa znała ten zakon jeszcze sprzed wojny, kiedy chodziła do prywatnej szkoły prowadzonej przez zakonnice.
Wednesday, January 8, 2014
Alina Margolis razem ze swoją przyjaciółką byłą ukrywana na fałszywych papierach w polskiej rodzinie. Rodzina ta związana była z narodowcami i kiedy ojciec rodziny zobaczył, że gosposia jego sąsiadki ukrywa pod tarasem małych żydowskich chłopców postanowił zaprowadzić ich do Niemców. Niestety nie była to jedyna antysemicka akcja widziana przez Alinę Margolis w wykonaniu tej rodziny.
Wednesday, January 8, 2014
Teresa Prekerowa urodziła się w Zapustnej, w 1921 roku. Jej rodzina mieszkała w wiejskim majątku, który był jej własnością. Jej rodzina była raczej liberalna, z otwartymi umysłami – jak sama Prekerowa opisywała swoich rodziców. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej została przez rodziców wysłana do Warszawy, do prywatnej szkoły katolickiej prowadzonej przez Siostry Nazaretanki. Kiedy wybuchła II wojna światowa Teresa miała 17 lat i zaraz po rozpoczęciu wojny jej rodzina została wyrzucona ze swojego domu i uciekła do Warszawy.
Monday, January 13, 2014
Ya`aḳov Ḥa´ndali remembers the deportation from Salonika ghetto in Greece to Auschwitz concentration camp in Poland. Ḥa´ndali also recalls the horrible conditions of the eight day long trip in a cattle car. This testimony clip will be featured in the UNESCO exhibit “Journeys Through the Holocaust.”
Wednesday, January 8, 2014
Stella obserwowała walkę swojego ojca, będącego żydowskim policjantem, o utrzymanie przy życiu swojej rodziny. Do jego obowiązków jako policjanta należało, m.in. zabieranie z ulic zwłok zmarłych Żydów. I kiedy umarł dziadek Stelii, a ojciec jej ojca, to był on prawdziwie szczęśliwy, że nie musi zbierać jego zwłok z ulicy i, że ojciec umarł naturalną śmiercią. Stella usłyszała takie zdanie z ust ojca i byłą tym strasznie zszokowana.
Tuesday, January 28, 2014
Yaakov Handeli was born in a middle-class Jewish family on July 23, 1927 in Salonika, Greece. He was the youngest of six children; he had two brothers andthree sisters. His father, Shlomoh, co-owned a building material business. Ladino speaker at home, Yaakov attended a private, Ladino-language primary school and aGymnasium, where he studied in Greek.
Monday, December 1, 2014
Dans cet extrait, Annette Cabelli raconte comment, libérée par les troupes russes, elle a réussi à rejoindre la zone d’occupation américaine.Annette Cabelli est née le 25 avril 1925 à Salonique (Grèce). Son père décède alors qu’elle n’a que quatre ans. Annette a deux frères. Sa mère travaille dans la confection de pantalons pour homme. Alors que ses deux frères fréquentent l’Alliance française, elle suit sa scolarité à l’école hébraïque jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle intègre ensuite le lycée grec.
Tuesday, December 2, 2014
Dans cet extrait, Georges Weinberger raconte comment, après son retour à Paris, il a malencontreusement  voulu rassurer une famille sur le retour prochain d’un de ses membres.
Thursday, January 23, 2014
Lajos Cséri (name at birth Lajos Klein) was born on January 22, 1928 in Hajdúböszörmény, Hungary, in a secular Jewish family. Lajos had a brother, Gyula, and a sister, Anna. He attended a Protestant school in Sárrétudvari, where he spent most of his childhood.
Monday, December 1, 2014
Dans cet extrait, Édouard Axelrad relate son retour en France et son passage à l’Hôtel Lutetia. Il raconte comment il apprit la mort de sa mère et de son frère. Il parle de la difficulté à reprendre le cours d’une vie normale.