Search

Displaying 1 - 9 of 9 results
Wednesday, January 29, 2014
Istnienie miasta datuje się co najmniej na XII wiek. Po rozbiorach Polski w 1772 r., miasto zostało przyłączone do monarchii austro-węgierskiej i powróciło w granice państwa polskiego dopiero po II wojnie światowej. W tym czasie, Oświęcim stał się centrum przemysłowym i ważnym węzłem komunikacji kolejowej. Populacja ludności żydowskiej w 1921 r. wynosiła 4950 osób. Przed samym wybuchem II wojny światowej w mieście przebywało ok. 8000 Żydów, ponad połowa całej populacji. Oświęcim został natychmiast zajęty przez okupanta. W październiku 1939 r. został przyłączony do III rzeszy.
Thursday, September 17, 2015
V posledních týdnech českou společnost rozdělily názory na vlnu uprchlíků mířících i přes naše území do Německa. Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation nabízí možnost reflexe současného dění pomocí vzpomínek na historické události podobného rázu. Není to totiž poprvé, co se s uprchlíky setkáváme. Například v letech 1946–1947 přes naše území přešlo až 200 000 židovských běženců, kteří prchali z Polska před nenávistí, násilím a pogromy.
Thursday, March 12, 2015
Tento sestřih z filmových vzpomínek pamětníků původně vznikl jako součást programu 5. výroční konference Centra vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze. Širšímu publiku představují veselé, odbojné a protinacistické kabaretní písničky z terezínského ghetta a jidiš písně tradičních židů. Sestřih tak zachycuje část mozaiky kultur a identit, o kterou naši společnost připravila genocida osob označených za Židy za druhé světové války.
Monday, January 27, 2014
Historie města sahá nejméně do 12. století. Po prvním dělení Polska roku 1772 bylo město anektováno k habsburskému Rakousku, k polské správě se vrátilo až po skončení první světové války. Mezitím se Osvětim stala průmyslovým centrem a důležitou železniční křižovatkou. V roce 1921 mělo město 4 950 židovských obyvatel. V předvečer druhé světové války žilo v Osvětimi 8000 židů, přes polovinu populace města. V říjnu 1939 bylo město připojeno k Velkoněmecké říši.
Friday, January 31, 2014
História mesta siaha najmenej do 12. storočia. Po prvom delení Poľska v roku 1772 bolo mesto pripojené k habsburskému Rakúsku, k poľskej správe sa vrátilo až po skončení prvej svetovej vojny. Medzitým sa Osvienčim stal priemyselným centrom a dôležitou železničnou križovatkou. V roku 1921 malo mesto 4 950 židovských obyvateľov. V predvečer druhej svetovej vojny žilo v Osvienčime 8 000 židov, viac ako polovica populácie mesta. V októbri 1939 bolo mesto pripojené k Veľkonemeckej ríši.
Monday, January 27, 2014
This exhibit highlights aspects of the life stories of 14 Holocaust survivors who discuss experiences which took them thousands of miles and redefined what safety and home meant for the rest of their lives. Their movement shed light on the geographical impact of the Holocaust, and its legacy. The voices of other witnesses are also evoked here – an American soldier who liberated Buchenwald and an American war crimes trial investigator. Their voices underscore the enduring legacy of the Holocaust not only in Europe, but around the world.
Monday, June 2, 2014
Le 6 juin 1944 date le début de l’une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Normandie. Face aux forces allemandes déjà éprouvées à l’Est et au Sud de l’Europe, les Alliés ouvrent un nouveau front à l’Ouest en débarquant ce jour-là sur les côtes normandes. La bataille de Normandie dure trois mois et constitue une étape fondamentale dans la libération du territoire français et plus globalement de l’Europe occupée. 
Monday, April 29, 2013
This exhibit features a series of interviews with witnesses of the pogrom that occurred on November 9-10, 1938, known as Kristallnacht, "Night of Broken Glass." Organized in partnership with the United States Holocaust Memorial Museum.
Tuesday, September 16, 2014
Rescue is a crucial topic in understanding genocide survival and appreciating the difficult choices that people make in extreme circumstances. Although many stories of survival during the Holocaust are due to unexplained and unexplainable circumstances, there are also numerous accounts of individual and group acts of aid and rescue that contributed to the survival of thousands of Jewish people.