Search

Displaying 91 - 120 of 388 results
Tuesday, April 27, 2010
Nitra, 27. apríla 2010. Dokumentačné Stredisko Holokaustu v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Nitre a USC Shoah Foundation usporiadali v tomto roku už tretí seminár pre učiteľov, na tému: Využívanie videosvedectiev vo vzdelávacom procese. Takmer 40 učiteľov histórie, literatúry, etiky a občianskej náuky bolo na konkrétnych prípadoch oboznámených s možnosťami využitia filmových svedectiev z archívu USC Shoah Foundation na vzdelávacie účely, a to na celoslovenskej aj regionálnej úrovni.
Friday, December 14, 2012
Jaroslav Kraus se narodil roku 1922 v Praze. Podle zákonů platných na území Protektorátu pocházel z takzvaného "smíšeného manželství". Přežil ghetto Terezín, a tábory Osvětim - Birkenau, Buchenwald, a Meuselwitz. Žije v Praze.
Tuesday, May 27, 2014
Udělali jakousi kavárnu, kam prý jsme jako mohli chodit na kávu, dokonce byla vytištěna Terezínská měna...—Marta Peková
Thursday, February 26, 2015
Úryvky ze svědectví Karla Sterna, Zdeňka Franka a Mileny Procházkové obsahují mozaiku vzpomínek na vinohradský židovský sirotčinec za okupace. Navazují na předchozí materiály tohoto souboru vybízející k diskusím o identitě, rasistických zákonech a nálepkách, které si lidé navzájem dávají. Změna jména jednoho z protagonistů těchto vzpomínek, Rudolfa Freudenfelda, který se v poválečném Československu přejmenoval na Fraňka, může vybízet k diskusím o kontinuitě protižidovských a potažmo i protiněmeckých předsudků.
Thursday, February 26, 2015
Úryvky ze svědectví Karla Sterna, Zdeňka Franka a Mileny Procházkové obsahují mozaiku vzpomínek na vinohradský židovský sirotčinec za okupace. Navazují na předchozí materiály tohoto souboru vybízející k diskusím o identitě, rasistických zákonech a nálepkách, které si lidé navzájem dávají. Změna jména jednoho z protagonistů těchto vzpomínek, Rudolfa Freudenfelda, který se v poválečném Československu přejmenoval na Fraňka, může vybízet k diskusím o kontinuitě protižidovských a potažmo i protiněmeckých předsudků.
Thursday, May 23, 2013
Zuzana Růžičková vzpomíná na poválečný návrat z koncentračních táborů domů, do Plzně. Zuzana Růžičková se narodila roku 1927 v Plzni. Po absolutoriu tamního gymnázia byla odvlečena do ghetta Terezín, odkud byla dále deportována do tábora smrti v Osvětimi - Birkenau. Osvobozena byla v koncentračním táboře Bergen - Belsen. Po válce vystudovala hru na klavír a cembalo, a stala se světově uznávanou interpretkou a profesorkou hudby.
Wednesday, May 28, 2014
Dalším materiálem v češtině, který je plně dostupný na internetu, je soubor metodických modelů pro výuku na ZŠ a SŠ vytvořený ve spolupráci s Památníkem Terezín. Pod názvem Ghetto Terezín, holokaust a dnešek najdete celkem dvanáct modelových hodin.
Thursday, February 26, 2015
Úryvky ze svědectví Karla Sterna, Zdeňka Franka a Mileny Procházkové obsahují mozaiku vzpomínek na vinohradský židovský sirotčinec za okupace. Navazují na předchozí materiály tohoto souboru vybízející k diskusím o identitě, rasistických zákonech a nálepkách, které si lidé navzájem dávají. Změna jména jednoho z protagonistů těchto vzpomínek, Rudolfa Freudenfelda, který se v poválečném Československu přejmenoval na Fraňka, může vybízet k diskusím o kontinuitě protižidovských a potažmo i protiněmeckých předsudků.
Friday, August 16, 2013
V pražském Centru vizuální historie Malach byl ve dnech 8. - 12. července úvodním seminářem zahájen druhý ročník programu Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století. Letos se kromě učitelů z celé ČR účastnili i pedagogové ze Slovenska. 
Wednesday, January 8, 2014
Michał Głowiński urodził się 4 listopada 1934 r. w Warszawie. Razem z rodzicami uniknął wywózki do Treblinki z warszawskiego getta. Następnie, razem z matką ukrywał się na wsi pod Warszawą. Jest jednym z dzieci uratowanych z Holokaustu przez Irenę Sendlerową. Przez trzy tygodnie przebywał w sierocińcu w Otwocku prowadzonym przez siostry Felicjanki. Następnie, po krótkim pobycie w miejskim sierocińcu ks.
Thursday, February 26, 2015
Úryvek ze svědectví Jany Urbanové popisuje život v jednom z takových bytů, do kterého byla s rodinou přesídlena z Mníšku pod Brdy, a následnou deportaci do Terezína.
Monday, February 4, 2013
Margita Schwalbová opisuje, ako sa dostala ako dobrovolníčka do prvého transportu Židov z Bratislavy.
Tuesday, June 10, 2014
Margita Schwalbová sa narodila roku 1915 v Liptovskom Mikuláši. V piatom ročníku štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bola z fakulty vylúčená kvôli svojmu židovskému pôvodu, nakoľko začal platiť numerus clausus. Počas Slovenského štátu bola deportovaná prvým transportom Židov z Bratislavy, a zvyšok vojny prežila v koncentračných táboroch Osvienčim, Neustadt-Glewe a Ravensbrück. Po skončení vojny dokončila štúdium medicíny na Karlovej univerzite v Prahe, pracovala v Detskej fakultnej nemocnici UK v Bratislave, a začiatkom šesťdesiatych rokov sa stala docentkou v obore pediatrie.
Thursday, February 26, 2015
Úryvky ze svědectví Berty Zoubkové, Erny Seykorové, Pavla Stránského a Jana Klusáka obsahují vzpomínky na budovu vinohradské synagogy.
Wednesday, May 28, 2014
Mark Bader describes his hometown of Oświęcim, Poland. Bader’s testimony is featured in the online exhibit, Born in the city that became Auschwitz.
Friday, April 3, 2015
VISUAL HISTORY ARCHIVE in Cuba 2011:  We Remember – The Holocaust and the Creation of a Living Community, the first permanent exhibit about the Holocaust displayed in Cuba opened on December 18 at the Centro Sephardi (Sephardic Center) in Havana. The USC Shoah Foundation, the Simon Wiesenthal Center, and the Jewish Cuba Connection, all Los Angeles-based organizations, partnered on this project and Conscience Display, an exhibit design company in San Diego, designed the exhibit.
Monday, August 13, 2012
USC Shoah Foundation professional development program in Czech Republic USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education has launched Teaching with Testimony in the Twenty-First Century, a professional development program for educators in Europe this summer. The program centers on the educational use of testimony preserved in the Institute’s Visual History Archive, which contains nearly 52,000 video interviews with Holocaust survivors and other witnesses.
Thursday, May 23, 2013
Zuzana Růžičková se narodila roku 1927 v Plzni. Po absolutoriu tamního gymnázia byla odvlečena do ghetta Terezín, odkud byla dále deportována do tábora smrti v Osvětimi - Birkenau. Osvobozena byla v koncentračním táboře Bergen - Belsen. Po válce vystudovala hru na klavír a cembalo, a stala se světově uznávanou interpretkou a profesorkou hudby.
Wednesday, January 8, 2014
Ludwik Krasucki był złapany i aresztowany w pociągu, został poddany torturom, po czym umieszczono go w obozie Sztutchow, jako polskiego więźnia politycznego. W obozie był zatrudniony jako hydraulik i traktowany tak, jak traktowano innych Polaków. Cały czas ukrywał swoje żydostwo i uważał, że wcale jego los nie jest zły, gdyż zdawał sobie sprawę, że jako Żyd mógłby być traktowany dużo gorzej.
Wednesday, January 8, 2014
Po wybuchu wojny Jakub wraz ze swoim bratem opuścili Radom i wyjechali do Lublina, w którym mieszkała ich ciotka. Zaraz po przybyciu do ciotki Jakub został aresztowany i osadzony w tymczasowym obozie dla Żydów pod Lublinem. Wtedy miał okazję zaobserwować pierwsze brutalne zachowania Niemców wobec Żydów. Miał jednak szczęście, gdyż znająć dobrze język niemiecki umiał porozumieć się z niemieckim oficerem, któremu pokazał swoje dokumenty, zaświadczające o zdobytym zawodzie. Niemiec zgodził się jego i jego brata wypuścić do pracy na zewnątrz obozu.
Wednesday, January 8, 2014
Po krótkim pobycie w miejskim sierocińcu ks. Boudouina w Warszawie, jako ośmioletni chłopiec Michał Głowiński został zabrany do katolickiego sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Turkowicach, na wschodzie Polski, gdzie był ukrywany razem z ponad trzydziestoma innymi żydowskimi dziećmi. Siostry wykazywały się ogromnym poświęceniem i życzliwością dla ukrywanych żydowskich dzieci.
Tuesday, May 27, 2014
Třeba měl dostat živočišné uhlí, já jsem měla živočišné uhlí v krabicích, většinou krabicích jako jsou na boty, tak si přišel s esšálkem, já vzala lžíci, nabrala jsem lžíci živočišného uhlí a dala jsem to do esšálku. Tak se expedovalo.—Marie Sandová
Tuesday, June 3, 2014
Fotografijama, dokumentima i osobnom pričom Bjanke Auslender, Židovke iz Sarajeva, zatočenice ustaškog logora za žene i djecu u Đakovu, Deportacija stanovništva NDH u ustaške logore nastoji prikazati deportacije u ustaške logore, jedan od najpotresnijih segmenata holokausta na prostoru tzv. Nezavisne Države Hrvatske. Nastavna je jedinica namijenjena učenicima povijesti završnih razreda srednjih škola.
Thursday, September 17, 2015
V posledních týdnech českou společnost rozdělily názory na vlnu uprchlíků mířících i přes naše území do Německa. Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation nabízí možnost reflexe současného dění pomocí vzpomínek na historické události podobného rázu. Není to totiž poprvé, co se s uprchlíky setkáváme. Například v letech 1946–1947 přes naše území přešlo až 200 000 židovských běženců, kteří prchali z Polska před nenávistí, násilím a pogromy.
Wednesday, May 22, 2013
Institut USC Shoah Foundation připravil pro české učitele a studenty hodinu Když rasismus je zákon, která studentům pomůže prozkoumat fenomén etnické, náboženské a kulturní asimilace, a na konkrétním případě tzv. Norimberských zákonů demonstruje, jak se může extremistický předsudek stát součástí právního řádu totalitního státu a postihnout široké vrstvy obyvatelstva. Základem hodiny jsou úryvky z interview s pamětníky z archívu Institutu.
Saturday, November 17, 2012
Podczas warsztatu odbywającego się na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim Fundacja Shoah Uniwersytetu Południowej Kalifornii dopełnia pierwszy rok realizacji nowego projektu edukacyjnego w Europie
Thursday, February 26, 2015
Úryvek ze svědectví Hany Reinerové obsahuje kromě jiného vzpomínku na nouzový útulek a vinohradskou synagogu za okupace.
Monday, August 15, 2016
Polski nowy, prawicowy rząd chce zmienić sposób nauczania polskich uczniów o Zagładzie Żydów, kreując Polaków na wyłącznie ofiary lub bohaterów. W tej nowej narracji Polacy zawsze pomagali słabszym, byli dobrymi sąsiadami i dbali o mniejszości.
Thursday, December 13, 2012
Jaroslav Kraus popisuje svůj útěk z evakuačního transportu. Šlo o stejný transport, který se později proslavil díky povídce Arnošta Lustiga a filmu Démanty noci Jana Němce. Jaroslav Kraus se narodil roku 1922 v Praze. Podle zákonů platných na území Protektorátu pocházel z takzvaného "smíšeného manželství". Přežil ghetto Terezín, a tábory Osvětim - Birkenau, Buchenwald, a Meuselwitz. Žije v Praze.
Wednesday, January 8, 2014
Wiosną 1942 roku Teresa Prekerowa mieszkała w Warszawie – w tym czasie sama, gdyż jej rodzice opuścili miasto. Pewnego dnia wracała wieczorem do domu i zobaczyła na ulicy małą żydowską dziewczynkę. Zabrała ją do domu, przez tydzień opiekowała się nią, a po tygodniu poszła z nią do zakonu Nazaretanek, o których widziała, że prowadzą ochronkę i na pewno zaopiekują się dzieckiem. Prekerowa znała ten zakon jeszcze sprzed wojny, kiedy chodziła do prywatnej szkoły prowadzonej przez zakonnice.

Pages