Search

Displaying 1 - 2 of 2 results
Monday, August 15, 2016
Poland’s new right-wing government wants to change the way children in that country learn about the Holocaust, casting Poles as only victims or heroes. In this new narration, the Polish people were always helping the weak, were good neighbors and cared about minorities.
Monday, August 15, 2016
Polski nowy, prawicowy rząd chce zmienić sposób nauczania polskich uczniów o Zagładzie Żydów, kreując Polaków na wyłącznie ofiary lub bohaterów. W tej nowej narracji Polacy zawsze pomagali słabszym, byli dobrymi sąsiadami i dbali o mniejszości.