Search

Displaying 1 - 6 of 6 results
Monday, June 9, 2014
Monday, June 9, 2014
Monday, June 9, 2014
Monday, June 9, 2014
Monday, June 9, 2014
Tuesday, April 27, 2010
Nitra, 27. apríla 2010. Dokumentačné Stredisko Holokaustu v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Nitre a USC Shoah Foundation usporiadali v tomto roku už tretí seminár pre učiteľov, na tému: Využívanie videosvedectiev vo vzdelávacom procese. Takmer 40 učiteľov histórie, literatúry, etiky a občianskej náuky bolo na konkrétnych prípadoch oboznámených s možnosťami využitia filmových svedectiev z archívu USC Shoah Foundation na vzdelávacie účely, a to na celoslovenskej aj regionálnej úrovni.

Video icon= video available

photo gallery icon= photo gallery available