Search

Displaying 1 - 6 of 6 results
Monday, June 9, 2014
Monday, June 9, 2014
Monday, June 9, 2014
Monday, June 9, 2014
Monday, June 9, 2014
Tuesday, October 18, 2011
Národnostný magazín venovaný Komárňanskej židovskej obci, vysielaný 18. 10. 2011, opisuje aj seminár pre učitelov, na ktorom Martin Šmok predstavil archív interview USC Shoah Foundation Institute, skúsenosti s využitím spomienok pamätníkov v regióne, aj urývky z rozhovorov relevantných pre zachytenie židovskej historie Komárna a okolí.In English