Materiály pre pedagógov v slovenčine

X Close

Margita Schwalbová

Language: Slovak

Margita Schwalbová opisuje, ako sa dostala ako dobrovolníčka do prvého transportu Židov z Bratislavy.

Margita Schwalbová sa narodila roku 1915 v Liptovskom Mikuláši. V piatom ročníku štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bola z fakulty vylúčená kvôli svojmu židovskému pôvodu, nakoľko začal platiť numerus clausus. Počas Slovenského štátu bola deportovaná prvým transportom Židov z Bratislavy, a zvyšok vojny prežila v koncentračných táboroch Osvienčim, Neustadt-Glewe a Ravensbrück. Po skončení vojny dokončila štúdium medicíny na Karlovej univerzite v Prahe, pracovala v Detskej fakultnej nemocnici UK v Bratislave, a začiatkom šesťdesiatych rokov sa stala docentkou v obore pediatrie.

Informácie o USC Shoah Foundation Institute

Inšpirovaný vlastnou skúsenosťou pri realizácii filmu Schindlerov zoznam založil Steven Spielberg v roku 1994 nadáciu Survivors of the Shoah Visual History Foundation, s cieľom sústrediť v nej video svedectvá tých, čo prežili holokaust, aj iných pamätníkov. Nadácia realizovala rozhovory so Židmi, homosexuálmi, svedkami Jehovovými, osloboditeľmi a účastníkmi oslobodenia, politickými väzňami, záchrancami, Rómami, preživšími programu eugeniky a účastníkmi súdov s vojnovými zločincami. V priebehu niekoľkých rokov Nadácia zozbierala takmer 55 000 videosvedectiev v 43 jazykoch, z 65 krajín sveta. V súčasnosti tak spravuje najväčší archív vizuálnej histórie na svete.

V roku 2006 sa Nadácia stala súčasťou Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences pri Universite Južnej Kalifornie, a získala nový názov, the USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. Zmena názvu reflektovala rozšírenie misie tohto Inštitútu, ktorou je prekonávanie predsudkov, intolerancie a náboženskej neznášanlivosti - a strádania, ktoré spôsobujú - prostredníctvom vzdelávania, ktoré využíva svedectvá z archívu Inštitútu.

Inštitút spolupracuje s partnermi v USA a po celom svete, poskytujúc verejnosti prístup do archívu, ako aj štipendiá v mnohých oblastiach bádania. Inštitút a jeho partneri tiež využívajú archív na prípravu vzdelávacích produktov a programov v miestných jazykoch pre použitie v mnohých krajinách.

V súčasnosti Inštitút pomáha pedagógom, študentom, bádateľom a vedcom na celom svete. Čoskoro plánuje začať zber a archiváciu svedectiev ľudí, ktorí prežili ďalšie genocídy.

Educational Resources in Slovak

Každá hodina zahŕňa svedectvá z archívu Inštitútu.

História mesta siaha najmenej do 12. storočia. Po prvom delení Poľska v roku 1772 bolo mesto pripojené k habsburskému Rakúsku, k poľskej správe sa vrátilo až po skončení prvej svetovej vojny. Medzitým sa Osvienčim stal priemyselným centrom a dôležitou železničnou križovatkou. V roku 1921 malo mesto 4 950 židovských obyvateľov. V predvečer druhej svetovej vojny žilo v Osvienčime 8 000 židov, viac ako polovica populácie mesta. V októbri 1939 bolo mesto pripojené k Veľkonemeckej ríši.