Michał Głowiński

Po krótkim pobycie w miejskim sierocińcu ks. Boudouina w Warszawie, jako ośmioletni chłopiec Michał Głowiński został zabrany do katolickiego sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Turkowicach, na wschodzie Polski, gdzie był ukrywany razem z ponad trzydziestoma innymi żydowskimi dziećmi. Siostry wykazywały się ogromnym poświęceniem i życzliwością dla ukrywanych żydowskich dzieci.

Michał Głowiński urodził się 4 listopada 1934 r. w Warszawie. Razem z rodzicami uniknął wywózki do Treblinki z warszawskiego getta. Następnie, razem z matką ukrywał się na wsi pod Warszawą. Jest jednym z dzieci uratowanych z Holokaustu przez Irenę Sendlerową. Przez trzy tygodnie przebywał w sierocińcu w Otwocku prowadzonym przez siostry Felicjanki. Następnie, po krótkim pobycie w miejskim sierocińcu ks. Baudouina w Warszawie został zabrany do katolickiego sierocińca prowadzonego przez zakonnice na wschodzie Polski - w Turkowicach, gdzie był ukrywany razem z ponad trzydziestoma innymi żydowskimi dziećmi. Po wojnie skończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest profesorem, teoretykiem literatury, współautorem „Słownika terminów literackich”, analitykiem języka propagandy PRL. Jest jednym z najważniejszych i najbardziej cenionych humanistów w Polsce. Wieloletnim pracownikiem naukowym w Instytucie Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autorem prozy wspomnieniowej. Ostatnio wydał autobiografię zatytułowaną „Kręgi obcości”.

Language: Polish