Terezin: Chapter 3: Video 1

Na koupání, to byly příděly. Na koupání, na prádelnu, na to byl jednou za měsíc nějaký příděl.

—Anna Lorencová