LESSON

Ludzie i wojna: początek drugiej wojny światowej w relacjach świadków wydarzeń

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12
Subjects Covered: History, Polish

X Close

Część 1

Language: Polish

  • Część 1

    Language: Polish

  • Część 2

    Language: Polish

Lekcja podejmuje zagadnienia dotyczące wydarzeń poprzedzających Holokaust, czyli zagładę ludności żydowskiej, określaną przez nazistów jako „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Zbrodnia ta w dużej mierze miała miejsce na terytorium Polski. Naziści w pierwszych miesiącach okupacji działali w celu izolowania ludności żydowskiej od ogółu społeczeństwa polskiego, tworząc atmosferę sprzyjającą przystąpieniu do Endlösung i przygotowując podstawy dla tragicznych wydarzeń, jakie stopniowo rozegrały się na polskiej ziemi w kolejnych latach wojny. Lekcja stanowi próbę zrozumienia wpływu wojny i systemów totalitarnych na społeczeństwo i na indywidualne losy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Wydarzenia przedstawione są z perspektywy indywidualnej przez osoby opowiadające o własnych przeżyciach i doświadczeniach, które były udziałem ich otoczenia. Poczynając od niemieckiego, a następnie radzieckiego ataku na Polskę, w toku lekcji podejmowany jest problem wpływu wydarzeń historycznych na życie pojedynczych osób. Lekcja dotyczy także problemu podejmowania złożonych decyzji dotyczących ucieczki lub pozostania w miejscu zamieszkania i konsekwencji owych decyzji. Poznanie komentarza bezpośrednich uczestników wydarzeń historycznych pomaga lepiej wyjaśnić pewne zachowania zbiorowości, co z kolei pozwala na głębsze zrozumienie powszechnego odbioru opisywanych sytuacji przez współczesne społeczeństwo.