LESSON

A Wallenberg-lecke

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 8-12

X Close

Language: Hungarian

Egy pillanat alatt kellett eldönteni, hogy merjem-e, vagy ne merjem.

—Somlyó György

A középiskolás korosztály (14-19 év) számára készült tananyag zsidó túlélőkkel és Wallenberg munkatársaiként az embermentésben résztvevőkkel készült videó-interjúk részleteit tartalmazza. A számos eredeti dokumentumot és egyéb forrást is tartalmazó oktatási anyag forráselemzési készség fejlesztésére, általános kritikai gondolkodás, véleményalkotási és érvelési készségek fejlesztésére is lehetőséget ad, valamint arra is, hogy a diákok társadalmi, és morális kérdéseket vitassanak meg.

„Az interjúk és a hozzájuk rendelt aktív pedagógiai anyag lehetővé teszi, hogy akár tanórai kiegészítőként, akár önálló foglalkozások keretében a diákok közvetlen forrásokból megismerkedjenek a korabeli magyarországi eseményekkel, az eseményeket át(túl)élő személyek gondolkodásával – és legfőképpen Raoul Wallenberg itteni tevékenységével.”

—Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet