The first phase of the program in which educator teams developed multimedia lessons from the Hungarian-language testimonies of the Institute’s Visual History Archive ended on April 17, 2010 with an official ceremony at the Holocaust Memorial Center in Budapest. The program was based on a three-way partnership between the USC Shoah Foundation Institute, the Holocaust Memorial Center and the Educational Research and Development Institute (OFI) of the Hungarian Ministry of Education.

/ Wednesday, April 28, 2010

Nitra, 27. apríla 2010. Dokumentačné Stredisko Holokaustu v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Nitre a USC Shoah Foundation usporiadali v tomto roku už tretí seminár pre učiteľov, na tému: Využívanie videosvedectiev vo vzdelávacom procese. Takmer 40 učiteľov histórie, literatúry, etiky a občianskej náuky bolo na konkrétnych prípadoch oboznámených s možnosťami využitia filmových svedectiev z archívu USC Shoah Foundation na vzdelávacie účely, a to na celoslovenskej aj regionálnej úrovni.

/ Tuesday, April 27, 2010
Hill-Murray High School teacher receives 2010 Top Teacher Award.
/ Tuesday, April 27, 2010
The USC Shoah Foundation Institute and the Armenian Film Foundation sign historic agreement.
/ Tuesday, April 13, 2010
Dr. Stephen Smith, Executive Director of the USC Shoah Foundation Institute, to host discussion.
/ Wednesday, April 7, 2010