W dniach 2-8 lutego w centrum edukacyjnym muzeum odbyło się szkolenie dla edukatorów p.t. Nauczanie z użyciem relacji w 21. wieku przygotowujące do użycia w projektach edukacyjnych zasobu Archiwum Historii Wizualnej USC Shoah Foundation Institute

Wed, 02/12/2014 - 9:53am

2014 TWT workshop in WarsawDziesięciu bardzo doświadczonych edukatorów, cześć z nich to Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich, przez cały tydzień uczyło się  jak przeszukiwać największy na świecie zbiór wideo relacji świadków i ocalałych z Zagłady oraz z ludobójstwa w Rwandzie oraz tworzyć przy pomocy tych świadectw materiały edukacyjne, które w przyszłości będą mogły być wykorzystywane również przez innych polskich nauczycieli. Podczas tego intensywnego kursu uczestnicy nie tylko nauczycieli się jak w praktyce korzystać z Archiwum Historii Wizualnej, ale także dowiedzieli się, jaka filozofia przyświeca działaniom edukacyjnym USC Shoah Foundation. Mogli też poznać historię i sposoby wykorzystywania historii mówionej, dowiedzieć się, jak unikać pułapek przy wykorzystywaniu świadectw Ocalałych w materiałach edukacyjnych, poznali sposoby manipulowania materiałem wideo, aby móc etycznie korzystać z umiejętności montażu takiego materiału. Ale przede wszystkim, przez wiele godzin słuchali unikalnych, emocjonalnych i niezwykle cennych świadectw osób, które przeżyły największą ludzką tragedię XX wieku.

Za rok ta grupa znowu spotka się w muzeum, aby pokazać wyniki swojej rocznej pracy w projekcie realizowanych wspólnie przez USC Shoah Foundation i Muzeum Historii Żydów Polskich.

Szkolenie mogło się odbyć dzięki wsparciu Andrew Intratera – znamienitego darczyńcę USC Shoah Foundation Institute.