IWalks v České republice: očití svědkové jako průvodci historií míst

Wed, 04/02/2014 - 2:41pm

Nový vzdělávací program USC Shoah Foundation kombinuje filmová svědectví s autentickými lokalitami

PRAHA – Filmové vzpomínky přeživších holocaustu pomohou obnovit historickou paměť v rámci vzdělávacího programu IWalks vytvořeného USC Shoah Foundation. IWalks jsou interaktivním zážitkem spojujícím konkrétní lokality v několika evropských zemích se vzpomínkami na historické události, které se přímo na těchto místech odehrály. Svědectví z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation tak společně s dalšími primárními zdroji informací poskytují často chybějící prostorový a regionální kontext, včetně osobního aspektu historických událostí. Takové propojení minulosti a dneška prohlubuje vztah studentů i široké veřejnosti k prostoru, ve kterém žijí. Vědomí historických souvislostí se pak může odrazit na jejich chování - nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. 

“Navykli jsme si považovat události spojené s genocidou evropských židů za něco velmi vzdáleného, jak časově, tak geograficky. Program IWalks může pedagogům pomoci s nápravou prvního z těchto omylů: v Evropě jsou významná, ale zapomenutá místa spojená s historií holocaustu často přímo za rohem. Svědectví pamětníků nám poté pomohou překonat časovou vzdálenost: mechanismy nenávisti za druhé světové války se nijak neliší od těch, které ve společnosti pozorujeme dodnes,“ říká Martin Šmok, zástupce USC Shoah Foundation v České republice.

První program IWalks vznikl roku 2012 v Budapešti, ve spolupráci s maďarskou nadací Zachor, a stal se nedílnou součástí expertního vzdělávacího programu USC Shoah Foundation Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století. Program sestává z vycházek s dobrovolnými studentskými průvodci do bývalé židovské čtvrti, do budapešťského ghetta z konce druhé světové války a na místa hromadných vražd na břehu Dunaje. Podobný program se širokým regionálním záběrem vzniká také ve spolupráci s Muzeem historie polských židů ve Varšavě.

IWalks v České republice vznikají ve spolupráci s OpenEye, o.s. Pedagogům nabízejí možnost využití úryvků z filmových svědectví jak ve třídě, tak v terénu, přímo na místě, kde se popisované události odehrály. První IWalk v češtině se věnuje lokalitám spojeným s deportacemi z Prahy: shromaždišti na Radiotrhu a  Veletržní ulici, kudy lidé zařazení do transportů kráčeli na nádraží Praha-Bubny. Do svého počítače, iPadu nebo mobilního telefonu si můžete z webu USC Shoah Foundation stáhnout celkem tři filmové segmenty, ve kterých pamětníci vzpomínají právě na tato místa. Další plánované české IWalks by v průběhu roku 2014 měly přinést podobný materiál pro  území Královských Vinohrad, Mladé Boleslavi a Brna.

O USC Shoah Foundation

USC Shoah Foundation, institut pro vizuální historii a vzdělávání, se věnuje kultivaci vzdělávacího využití svého archivu 52 000 interview s přeživšími holocaustu a dalších genocid.

V dubnu 2013 byl Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation rozšířen o soubor 65 interview se svědky genocidy Tutsiů ve Rwandě roku 1994. Rozhovory byly natočeny v USA a ve Rwandě, ve spolupráci s Aegis Trust a Kigali Genocide Memorial. V únoru 2014 do archivu přibylo 12 svědectví přeživších Nanjingského masakru v letech 1937-38. Tyto rozhovory byly natočeny v Nanjingu, v čínštině, ve spolupráci s Nanjing Massacre Memorial Hall.

Plnohodnotný přístup k Archivu vizuální historie má dnes čtyřicet osm muzeí a univerzit ve dvanácti zemích světa. Patří mezi ně i Centrum vizuální historie Malach na Univerzitě Karlově a Židovské muzeum v Praze. V uplynulých dvou letech USC Shoah Foundation do České republiky přivedla svůj expertní program dalšího vzdělávání pedagogů, Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století. Tento celoroční program zahrnuje workshopy, konzultace a skupinové interakce mezi učiteli zaměřené na maximálně efektivní využití obsahu Archivu vizuální historie. Nedílnou součástí programu je představení digitálních multimediálních výukových pomůcek jako je platforma IWitness a jejich využívání v české vzdělávací praxi. Při zpřístupňování relevantních výpovědí a tvorbě vzdělávacích materiálů v České republice USC Shoah Foundation spolupracuje s místními organizacemi.

TAGS: