Magda Kellner Full Testimony

1913-ban született Erdélyben, Segesváron (ma Románia). Építész édesapja Erdély I. világháborút követő Romániához csatolása után nem akart román állampolgár lenni, inkább áthelyezését kérte Budapestre. 1931-ben Svédországban élő nagybátyja kivitette Magdát Svédországba. 1944 nyarán Svédországban élő nagynénje levele nyomán az egész család svéd menlevelet kap, Magda megismerkedik Raoul Wallenberggel és svéd nyelvtudásának munkát kap a követség mentési akcióinak adminisztrációjában. A nyilas hatalomátvétel után több helyen bujkáltak, köztük a Svéd Követség Üllői úti irodájában is, miközben továbbra is dolgoztak a Schutzpassok kiadásán, végül svéd védettség alatt álló házba kerültek. Amikor a védett házba is betörtek a nyilasok, Wallenberget sikerült értesíteni, az ő közbenjárására nem hurcolták el őket. Mindvégig közvetlen kapcsolatban álltak Wallenberggel. Január 17-én Wallenberg meglátogatta őket, hogy elbúcsúzzon tőlük. Magda 1946-ban ment férjhez. Egy lánya, egy fia és négy unokája van.

 

Language: Hungarian