Narozeni ve městě, které se stalo Auschwitzem

Location

United States
53° 5' 33.3708" N, 101° 25' 32.8116" E
US

Město Osvětim (Oświęcim), Polsko

Zeměpisné souřadnice: 50º02'N 19º16'E

Historie města sahá nejméně do 12. století. Po prvním dělení Polska roku 1772 bylo město anektováno k habsburskému Rakousku, k polské správě se vrátilo až po skončení první světové války. Mezitím se Osvětim stala průmyslovým centrem a důležitou železniční křižovatkou. V roce 1921 mělo město 4 950 židovských obyvatel. V předvečer druhé světové války žilo v Osvětimi 8000 židů, přes polovinu populace města. V říjnu 1939 bylo město připojeno k Velkoněmecké říši.     

Systém koncentračních táborů Auschwitz, který vznikl ve městě a jeho okolí, byl největším komplexem koncentračních táborů a táborů smrti vybudovaných nacisty v okupovaném Polsku. Táborový komplex zahrnoval Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz (Buna), a přes 45 pobočných táborů. Odhaduje se, že v táborech Auschwitz bylo zavražděno mezi 1.1 a 1.6 milionu převážně židovských mužů žen a dětí, naprostá většina z nich v plynových komorách tábora Auschwitz II-Birkenau.  

Město Osvětim i komplex táborů Auschwitz osvobodila sovětská armáda 27. ledna 1945.

Krátké životopisy pamětníků

Mark Bader

Narodil se v Osvětimi roku 1927. Přežil ghetto ve městě Sosnowiec a koncentrační tábory Auschwitz, Fünfteichen, Gross Rosen, Hersbruck a Dachau. Rozhovor s ním byl natočen roku 1996 v Los Angeles v USA.

Lola Fuchs

Narodila se v Osvětimi roku 1928 jako Lola Leah Silbiger. Její rodina náležela k bobovským chasidům. Přežila ghetto ve městě Bedzin a koncentrační tábory Breslau, Peterswaldau a Langenbielau. Její interview bylo pořízeno roku 2001 ve městě Ocean v New Jersey, USA.

Jacob Geldwert

Narodil se v Osvětimi roku 1921. Přežil ghetto ve městě Sosnowiec a koncentrační tábory Blechhammer, Sackenhoym, Buchenwald, Erfurt, Gross Rosen, a Halberstadt-Zwieberge. Rozhovor s ním byl natočen roku 1996 v Ithace, New York, USA.

Mania Kay

Narodila se v Osvětimi roku 1920 jako Mania Miriam Bodner. Přežila ghetto ve městě Sosnowiec, tábor smrti Auschwitz II-Birkenau a koncentrační tábory Bobrek, Gleiwitz, a Bergen-Belsen. Rozhovor byl natočen roku 1995 ve městě Kitchener v Ontariu, Kanada.

Alex Reifer

Narodil se v Osvětimi roku 1921. Vyrostl mezi bobovskými chasidy. Po německém útoku na Polsko jeho rodina uprchla směrem na východ. Ostatní příbuzní se časem vrátili domů, ale Alex zůstal na území východního Polska, které mezitím okupoval Sovětským svaz. Sovětské úřady ho poslaly na práce v týlových městech Sorokino a Vorošilovgrad. Po německém útoku na SSSR byl odveden do sovětské armády a stal se několikrát vyznamenaným zpravodajským důstojníkem. Spolu s frontou došel až do Berlína. Rozhovor byl natočen roku 1996 ve městě Sherman Oaks v Kalifornii, USA.   

Samuel Silbiger Falsehaber

Narodil se v Osvětimi roku 1923. Přežil koncentrační tábory Blechhammer, Berga/Elster, Buchenwald, St. Annaberg, Gross Rosen a Dachau. Byl osvobozen na pochodu smrti u Mittenwaldu. Rozhovor s ním byl natočen roku 1997 v Atlantě, Georgia, USA.

Ben Sonnenschein

Narodil se v Osvětimi roku 1925. Přežil ghetta ve městech Bedzin a Sosnowiec a koncentrační tábory Blechhammer, Kattowitz, Dyhernfurth a Langenbielau I. Jeho rozhovor byl pořízen roku 1996 ve městě Aventura na Floridě, USA.

Edward Spett

Narodil se v Osvětimi roku 1925 jako Ignatz Spett. Přežil ghetto ve městě Sosnowiec a koncentrační tábory Blechhammer, Sakrau, Ohrdruf, Gräditz, Faulbrück, Gross Rosen, Klettendorf a Buchenwald. Rozhovor byl natočen roku 1996 ve městě Wyckoff, New Jersey, USA.

Saba Wainapel

Narodila se v Osvětimi roku 1918 jako Shprintza Reinhold Wulkan. Přežila ghetta ve městech Krakov a Radom, pracovala pro sionistické podzemní hnutí. Poté přežila koncentrační tábory Auschwitz a Blizyn. Její interview bylo zaznamenáno 1995 ve městě South Fallsburg, New York, USA.

 

Další zdroje informací, v angličtině:

Slovníček

Bar Micva

Židovský rituál dospělosti, někdy vysvětlovaný jako ekvivalent konfirmace.

Bejt Hamidraš

Židovská studijní místnost umístěná v synagoze, ješivě nebo jiné budově, často využívaná ke společným modlitbám.

Bobovští chasidé

Tato chasidská skupina pochází z polského městečka Bobowa nedaleko Gorlice. Založil jej rabín Solomon ben Meyer Nathan (Solomon, syn Meyera Nathana), vnuk slavného rabína Chajima ben Lejbuše Halberštama.

Cheder

Tradiční židovská základní škola, poskytující základy judaismu a hebrejštiny.

Hachšara

Intenzívní praktický kurz zemědělské práce, organizovaný sionistickým hnutím pro budoucí vystěhovalce do Palestiny. Účastníky připravoval na život v kibucu.

Chasid

Stoupenec chasidského hnnutí, směru ortodoxního judaismu založeného na spiritualitě. Hnutí vzniklo v 18. století v reakci na přehnaně legalistický judaismus té doby. Každá chasidská dynastie je vedena rebbem a dodržuje vlastní tradici. Chasidský judaismus tak není jednotným hnutím, ale souborem jednotlivých skupin částečně sdílejících některá pravidla.

Kibuc

Pracovní kolektiv sionistických pionýrů, který se tradičně věnoval zemědělství.

Pejzy

Lokny vlasů na skráních, často nakroucené, které nosí muži a chlapci v některých ortodoxních židovských komunitách.

Pesach

Biblický svátek oslavující odchod z Egypta.

Roš Hašana

Židovský nový rok.

Rebbe

Rabín nebo učitel, v chasidské tradici vůdce určitého chasidského hnutí.

Štíbl

Méně formální místo využívané ke společným modlitbám.

Šul

Slovo v jidiš označující synagogu, zdůrazňující její roli coby místa učení, školy.

Ješiva

Židovská vzdělávací instituce zaměřená na studium tradičních náboženských textů.