567
Margita Schwalbová

Margita Schwalbová sa narodila roku 1915 v Liptovskom Mikuláši. V piatom ročníku štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bola z fakulty vylúčená kvôli svojmu židovskému pôvodu, nakoľko začal platiť numerus clausus. Počas Slovenského štátu bola deportovaná prvým transportom Židov z Bratislavy, a zvyšok vojny prežila v koncentračných táboroch Osvienčim, Neustadt-Glewe a Ravensbrück. Po skončení vojny dokončila štúdium medicíny na Karlovej univerzite v Prahe, pracovala v Detskej fakultnej nemocnici UK v Bratislave, a začiatkom šesťdesiatych rokov sa stala docentkou v obore pediatrie.

Slovak lesson 5
Slovak lesson 4
Slovak lesson 3
Slovak lesson 2
Slovak lesson 1

Narodení v meste, ktoré sa stalo Auschwitzom

História mesta siaha najmenej do 12. storočia. Po prvom delení Poľska v roku 1772 bolo mesto pripojené k habsburskému Rakúsku, k poľskej správe sa vrátilo až po skončení prvej svetovej vojny. Medzitým sa Osvienčim stal priemyselným centrom a dôležitou železničnou križovatkou. V roku 1921 malo mesto 4 950 židovských obyvateľov. V predvečer druhej svetovej vojny žilo v Osvienčime 8 000 židov, viac ako polovica populácie mesta. V októbri 1939 bolo mesto pripojené k Veľkonemeckej ríši.

Location

United States
53° 5' 33.3708" N, 101° 25' 32.8116" E
US
Born in the city that became Auschwitz SK

Tento strihový film, ktorý si môžete stiahnuť do svojho počítača, obsahuje úryvky zo svedectiev pamätníkov holokaustu z archívu vizuálnej histórie USC Shoah Foundation. Všetci sa narodili v poľskom meste Osvienčim (Oświeçim), ktoré je dnes, žiaľ, známe predovšetkým kvôli systému koncentračných táborov  s názvom Auschwitz, ktorý v meste a okolí vybudovala nemecká nacistická okupačná správa.

Predtým než vznikol Auschwitz, existoval Osvienčim, mestečko s aktívnou a pestrou židovskou komunitou. Toto video vám ponúka unikátny pohľad na tento často prehliadaný úsek histórie mesta, a to prostredníctvom rozprávania svedkov, ktorí v ňom vyrastali. Tento film, ktorého slovenská verzia vznikla vďaka pomoci Dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave a Moniky Vrzgulovej, poskytuje k problematike potrebný kontext.

Celková stopáž: 28 minút

Pages