Filter by date created:

Polski nowy, prawicowy rząd chce zmienić sposób nauczania polskich uczniów o Zagładzie Żydów, kreując Polaków na wyłącznie ofiary lub bohaterów. W tej nowej narracji Polacy zawsze pomagali słabszym, byli dobrymi sąsiadami i dbali o mniejszości.
poland, Eduction, blog, op-eds / Monday, August 15, 2016