Balíčky pro sestry Franze Kafky - Korunní 5

Pomoc, kterou deportovaným poskytovali příbuzní chránění sňatkem s „árijcem“ je historiky často přehlížena. Vinohradský příběh Věry Saudkové je unikátnější tím, že deportovanými příbuznými byly v jejím případě sestry Franze Kafky, dnes celosvětově slavného spisovatele a pražské intelektuální a turistické ikony. Gabriela (Elli), Valerie (Valli) a Otylie (Ottla) Kafkovy se konce války nedožily.

Věra Saudková se narodila roku 1921 Josefu Davidovi a jeho ženě Otylii, rozené Kafkové. Maminka pocházela ze židovské rodiny, tatínek nikoliv. Po okupaci se rodiče rozvedli, Věra byla označena za židovského míšence. Pracovala jako instruktorka u jedné z prvních propagátorek sportovního cvičení pro ženy Běly Friedländerové. Její tety Elli a Valli s rodinami byly deportovány již v říjnu 1941 do ghetta v polské Lodži, maminka Ottla byla deportována v srpnu 1942 do ghetta v Terezíně. Levicový bouřlivák Karel Projsa po rozvodu Věřiných rodičů nejprve nabídl sňatek Otylii, aby ji coby „árijec“ ochránil před deportací, když odmítla, nabídl stejnou možnost ochrany Věře. Z jeho bytu zásobovali maminku i další deportované příbuzné potravinami, ve stejném bytě se po fingované sebevraždě ukrýval spisovatel Jiří Weil.