Videó-interjúk a 21.század oktatásában

Wed, 07/18/2012 - 12:00am

A budapesti tanár-továbképzési program új fejezet kezdetét jelenti a USC Soá Intézet európai oktatási munkájában

BUDAPEST — 2012. Július — Húsz oktató vett részt a USC Soá Intézet  "Videó-interjúk a 21.század oktatásában" című szakmai továbbképző programján, mely az Intézet történelmében az első átfogó európai oktatási program kezdetét jelenti.

A hatnapos, intenzív képzésre július 1-6-ig került sor a budapesti Közép-európai Egyetemen, mely 2009 óta ad otthont az Intézet Vizuális Történelmi Archívumának - annak a digitalis archívumnak, mely közel 52.000 – holokauszt-túlélőkkel és szemtanúkkal készült videó-interjút tartalmaz. A program résztvevői között vannak etika, idegen nyelv, irodalom, média,  pszichológia, társadalomismeret, történelem és vallástanárok, akik az ország különböző pontjairól, illetve a határon túlról is érkeztek  a képzésre.

A képzéssel kezdődött és egy éven át tartó program során a résztvevők megtanulhatják, hogyan fejlesszenek videó-interjúkat tartalmazó oktatási anyagokat, melyek a tartalmi ismereteken túl elősegítik, hogy diákjaik médiaműveltségi készségei fejlődjenek, kritikai gondolkodásra való képességeik és szociális kompetenciáik erősödjenek, felelős állampolgárokká váljanak. A Soá Intézet a magyarországihoz hasonló képzést indít ebben az évben Csehországban, Lengyelországban  és Ukrajnában is. A program során a tanárok az egyes országokban és nyelveken felvett, helyi történelmi relevanciával bíró interjúkat használják majd oktatási projektjeikben, tananyagaik illeszkednek  országaik oktatási sajátosságaihoz. A résztvevők saját fejlesztésű tananyagaikat ki is próbálják tanórákon, majd az egy év múlva rendezendő néhány napos találkozón számolnak be egymásnak tapasztalataikról. 

A budapesti képzési program megnyitója alkalmából hazánkba érkezett Jan Deboutte nagykövet, a  Holokauszt-oktatás, emlékezet és kutatás Nemzetközi Munkacsoport  (International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research) soros belgiumi elnöke és bevezető szavaival megnyitotta a képzést.

A “Videó-interjúk a 21. század oktatásában” a USC Soá Intézet általános pedagógia programjának része. Az elkövetkező években hasonlóképpen megrendezésre kerülő képzési program résztvevői a most képzett kollágákkal olyan szakmai műhelyt alkotnak majd, melynek tagjai a videó-interjúk integrálásával oktatnak előítélet-mentességre és egyúttal fejlesztenek különböző készségeket és kompetenciákat.

A USC Soá Intézetről

Az 1994-ben Steven Spielberg által alapított USC Soá Intézet azzal a céllal jött létre. hogy a holokauszt túlélőinek és szemtanúinak visszaemlékezéseit összegyűjtse és megőrizze. Ma ez a gyűjtemény a világ egyik legnagyobb digitalis videó-archívuma: közel 52.000 interjút tartalmaz, melyet 56 országban 32 nyelven vettek fel.

Az Intézet a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Dana and David Dornsife Bölcsészeti, Művészeti és Tudományos Karának része és feladatának tartja, hogy a videó-interjúk oktatásbeli használatával küzdjön az előítéletek, az intolerance és a fanatizmus minden formája, valamint az általuk okozott szenvedések ellen.

Az Intézet az Egyetemen belül működik, illetve partnerein keresztül világszerte. Támogatja a tudományos és kutatómunkát, online hozzáférhető oktatási anyagokat készít és elősegíti  a videó-interjúk  oktatásbeli használatát. A már felvett  interjú megőrzésén túl partnerei közreműködésével, más genocídiumok túlélőivel és szemtanúival készített interjúkkal bővíti az Archívumot.

USC Soá Intézet magyar nyelvű portálja: dornsife.usc.edu/vhi/hungarian

Read in English