POLSCY NAUCZYCIELE UCZĄ SIĘ JAK UŻYWAĆ RELACJE OCALAŁYCH Z HOLOKAUSTU W KLASIE

Sat, 11/17/2012 - 12:50pm

Podczas warsztatu odbywającego się na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim Fundacja Shoah Uniwersytetu Południowej Kalifornii dopełnia pierwszy rok realizacji nowego projektu edukacyjnego w Europie

BUDAPESZT—17 listopada, 2012— w ubiegłym tygodniu nauczyciele z całej Polski przyjechali na Węgry, aby wziąć udział w warsztatach zorganizowanych przez Fundację Shoah – Instytut Historii Wizualnej i Edukacji na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Warsztaty, część programu Nauczanie z użyciem relacji w 21. wieku, odbywały się na uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, w dniach 11-16 listopada. Podczas warsztatów nauczyciele uczyli się, jak używać w edukacji relacji z ocalałymi I świadkami Holokaustu.

Archiwum Historii Wizualnej Instytutu posiada największą, dostępną  kolekcję relacji video z ocalałymi i świadkami  Holokaustu,  którą się dzieli w celach naukowych i edukacyjnych. W roku 2011, Instytut rozpoczął realizację projektu Nauczanie z użyciem relacji w 21. wieku, programu rozwoju zawodowego dla nauczycieli z Europy Centralnej i Wschodniej. Stworzony, aby zapoznać z relacjami – odpowiednimi dla lokalnego kontekstu relacjami – wykorzystanymi  jako środek kształcenia kompetencji cyfrowych, rozwoju krytycznego myślenia i edukacji antydyskryminacyjnej. Program Nauczanie  użyciem relacji w 21. wieku  objął swoim  działaniem nauczycieli z Czech, Węgier i Ukrainy dzięki warsztatom, które odbyły się minionego lata. Dopiero co zakończone warsztaty dla polskich nauczycieli, które zainaugurowały program, były dofinansowane  przez  Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research; a ich uczestnikami byli nauczyciele historii, WOS, języka polskiego, informatyki oraz języków obcych.

Po zakończeniu seminarium Nauczanie  użyciem relacji w 21. wieku , nauczyciele będą współpracować z Instytutem w celu stworzenia własnych lekcji i projektów edukacyjnych bazujących na relacjach świadków oraz do końca roku szkolnego  przeprowadzą ich pilotaż w swoich klasach.  Następnego lata zaprezentują swoje materiały w czasie następnej serii warsztatów.

Program Nauczanie  użyciem relacji w 21. wieku  bazuje na opracowanych przez Fundację Shoah założeniach pedagogicznych  programu rozwoju zawodowego nauczycieli w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy programu stają się członkami międzynarodowej sieci edukatorów, którzy używają relacji ocalałych do łączenia edukacji antydyskryminacyjnej z rozwojem kompetencji cyfrowych, niezbędnych w XXI wieku.

# # #

O Fundacji Shoah Uniwersytetu Południowej Kalifornii – Instytucie Historii wizualnej i Edukacji

Instytut (sfi.usc.edu) został stworzony , aby nagrać relacje audio-wizualne z ocalałymi i świadkami Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw ludzkości i wykorzystać je do celów edukacyjnych i aktywności publicznej.

51,696 relacji zgromadzonych  Archiwum Historii Wizualnej Instytutu tworzy największą na świecie cyfrową kolekcję. Prawie każda relacja stanowi kompletną historię życia przed, w czasie i po ludobójstwie; archiwum zostało zdygitalizowane i jest całkowicie dostępne do wglądu dzięki ponad 60 tyś terminów i nazwisk  1,2 mln ludzi, odnoszących się do każdej minuty relacji, co umożliwia użytkownikom wysłuchanie całej relacji lub krótkiego fragmentu, który interesuje przeszukującego archiwum. W 2013 roku archiwum zostanie poszerzone o relacje dotyczące ludobójstw w Armenii, Kambodży i Rwandzie.

W 2014 roku Instytut, stanowiący część  Collegium Listów, Sztuki i Nauki  Dany and Davida Dornsife na Uniwersytecie Południowej Kalifornii będzie świętował swoje 20-lecie.

Read in English