Pražské Centrum vizuální historie Malach oslavilo již pátý rok existence

Wed, 02/04/2015 - 12:44pm

Přístupový bod k archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, pražské Centrum vizuální historie Malach, oslavilo již pátý rok existence. Jeho posláním je poskytovat odborníkům i široké veřejnosti přístup k celkem třem digitálním archivům orálně historických rozhovorů. S těmito archivy mohou pracovat například žáci při studiu, pedagogové ve výuce nebo badatelé při realizaci historických výzkumů. Nejrozsáhlejší je archiv USC Shoah Foundation, ve kterém je aktuálně uloženo více než 53 000 nahrávek zachycujících přímá svědectví účastníků a svědků holokaustu a dalších světových genocid. Rozhovory byly vedeny v celkem 39 jazycích.

Páté výroční setkání zahájil prof. Jan Hajič z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. V úvodní půlhodinové sekvenci dále vystoupili významní hosté, prof. Jan Trlifaj z MFF UK, prof. Jan Royt z rektorátu UK a kardinál Dominik Duka OP. Všemi zahajovacími příspěvky se prolínalo jedno společné téma, a to potřeba znalosti historie a nutnost uchovávání vzpomínek přímých svědků jednotlivých historických událostí, které jsou nedocenitelným zdrojem informací jak pro současné, tak pro budoucí generace.

Po zahájení program pokračoval ve znamení shrnutí dosavadního fungování centra. O jednotlivých aktivitách a úspěších hovořil Mgr. Jakub Mlynář, popsal snahu o zpřístupňování dalších archivů s podobným zaměřením a realizaci projektu AMALACH. Jednou z událostí roku 2015 bude zcela jistě vydání knihy Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. Martin Šmok, zástupce USC Shoah Foundation v České republice, popsal hlavní milníky vzdělávací práce za rok 2014, zejména využití platformy IWitness pro tvorbu e-learningových aktivit v češtině a program IWalks. Namísto tradiční kulturní vložky byl promítnut sestřih z filmových vzpomínek pamětníků nazvaný Spojeni přes generace: písně a nápěvy.

Odpolední části setkání se zúčastnil Dr. Stephen Smith, výkonný ředitel USC Shoah Foundation a předseda výboru UNESCO pro vzdělávání o genocidách. Dále vystoupili pedagogové, badatelé z různých oborů a také studenti, kteří s audiovizuálními nahrávkami ve výuce nebo při zpracování školních projektů přímo pracují. Prof. Hajič přiblížil, jak bude vypadat dalších 5 let CVH Malach. Podle něj by se měly aktivity centra mimo jiné rozšiřovat zejména na celoevropské úrovni. „Chtěli bychom navázat spolupráci s podobnými pracovišti v Evropě. Už nyní spolupracujeme s několika archivy a muzei. V Evropě je ale mnoho dalších institucí, které se zabývají orální historií. Chceme iniciovat spolupráci jak v technologickém ohledu, tak v oblasti získávání nových zdrojů,“ specifikoval prof. Hajič. Součástí programu bylo také vyhlášení výsledků komiksové soutěže studentů středních škol. Zvítězil komiks Elišky Konrádové z Gymnázia Chomutov. Porota ocenila zpracování komiksu, které bylo vskutku originální – komiks byl totiž pouze obrázkový, beze slov. „Svým komiksem jsem chtěla vzdát hold těm, kteří už mluvit nemohou,“ promluvila o svém díle autorka.

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-malach/

Read in English