Kiss László emlékére

Auschwitz-Birkenau ikertúlélője a holokausztról való oktatás kulcsfigurája Magyarországon

Fri, 01/28/2022 - 2:49pm

A USC Soá Alapítvány mély megrendüléssel emlékezik meg Kiss Lászlóról, az auschwitz-birkenau-i láger túlélőjéről, akinek meghatározó szerepe volt a USC Soá Alapítvány magyarországi oktatási tevékenységében.

László 94 éves korában, január 25-én hunyt el Budapesten.

Kiss László vegyészprofesszor volt. Zárkózott ember lévén egészen 1999-ig nem beszélt arról, amit a második világháborúban átélt. 1999-ben a USC Soá Alapítvány interjút készített vele. Az interjú a magyarországi és nemzetközi holokausztoktatás központi eleme lett. Tanárok százai ismerkedtek meg a videóinterjúk oktatásbeli felhasználásának lehetőségeivel Kiss László emlékeinek segítségével. A Soá Alapítvány első magyarországi tanárképző programján - 2010-ben - László interjújának részleit is felhasználtuk.

Kiss László Seregélyesen született 1928-ban. Ikertestvérével, Bandival és nővérével, Ágnessel erős magyar nemzeti identitással rendelkező zsidó családban nevelkedtek.

László szülővárosában járt elemi iskolaiba, de a zsidótörvények miatt 1943-tól középiskolai tanulmányait csak a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium „zsidó osztályában” folytathatta. Ikertestvére vidéken maradt és szakmát tanult.

Az 1944. március 19-i német megszállás után Lászlónak – az zsidókat sújtó utazási korlátozások ellenére – sikerült visszatérnie a családjához Seregélyesre. Édesapját és nagybátyját (édesapjának ikertestvérét) munkaszolgálatra vitték majd ausztriai lágerbe deportálták – mindketten ott haltak meg.

A családnak a seregélyesi gettóba kellett vonulnia, ahonnan a település zsidó lakosságával együtt Székesfehérváron keresztül Auschwitz- Birkenauba deportálták őket.

A lágerbe érkezés után az ikreket, Lászlót és Bandit elválasztották édesanyjuktól és nővérüktől, akiket azonnal meggyilkoltak. Az ikrek Joseph Mengele „fennhatósága” alá kerültek, aki álorvosi kísérleteihez, „tanulmányaihoz” válogatta ki az ikreket.

1945 januárjában, amikor a szovjet csapatok már egészen közel voltak Auschwitzhoz, Lászlót és Bandit halálmenetre indították. Az ikrek megpróbáltak az erdőbe menekülni a tömegmészárlás elől, de Bandit menekülés közben halálos lövés érte.  László egy barátjával el tudott rejtőzni, amíg a szovjet csapatok felszabadították a területet.

László közvetlen családjából egyedüliként élte túl a háborút. Hazatérte után egy unokabátyja unszolására leírta, hogy mi történt vele és családjával. Ezt a visszaemlékezést, melyet hazaérkezése után közvetlenül vetett papírra, az íróasztalfiókban őrizte egészen 2009-ig, amikor Auschwitzi napló címmel kétnyelvű kiadványban adta ki.

László Budapesten telepedett le és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen lett vegyészprofesszor. Egy lánya és egy fia született.

Szőnyi Andrea, a USC Soá Alapítvány nemzetközi oktatási programjainak vezetője sokat beszélgetett Lászlóval: próbálta meggyőzni, hogy kisebb nyilvánosság – tanárok - előtt beszéljen emlékeiről, de mindhiába. Aztán 2010-ben, egy tanárképzésen a következő történt.

„Javában folyt az előadás a tanárképzésen. László videóinterjújának egy klipjét készültem éppen bemutatni. Egyszer csak észrevettem, hogy nyílik az ajtó és László és felesége, Kati csendben leülnek az utolsó sorban.” – emlékszik vissza Szőnyi Andrea. „Nem sokkal később felhívott és azt mondta, elhatározta, hogy beszélnie kell, bármennyire is nehéz. Úgy érezte, olyan kevés szemtanú maradt, aki hitelesen tud beszélni a történtekről, hogy muszáj beszélnie. Ezután rendszeresen elment előadásokra, könyvbemutatókra, beszélgetésekre. Csendesen ült leghátul, majd a program végén felemelte a kezét, jelezve, hogy lenne mit hozzáfűznie.”

László tudós ember volt, és rendkívüli módon ügyelt arra, hogy emlékei pontosak legyenek.

Videóinterjújának részleteit számos nyelven feliratozták, így a világ sok pontján tanultak az emlékeiből a diákok. A magyar nyelvű oktatási anyagokban pedig az egyik leggyakrabban használt videóinterjú az övé.

A USC Soá Alapítvány IWitness platformjának Magyarországon több mint 1000 regisztrált tanár felhasználója van. 70, videóinterjúkra épülő digitális oktatási anyag és 83, tematikus csoportokba rendezett klip segíti a magyar nyelvű oktatási munkát. A tananyagok a magyar nyelvű dedikált oldalról is elérhetők.

Az elmúlt évtizedben több mint 150 tanár vett rész Magyarországon a „Videóinterjúk a 21. század oktatásában” című egyhetes intenzív, az Oktatási Hivatal által akkreditált tanárképző és tananyagfejlesztő programon, melynek során a résztvevők videóinterjúkra épülő oktatási anyagokat fejlesztenek. Ezekkel az elkötelezett tanárokkal alakult meg 2021-ben a Videóinterjúkkal Oktató Pedagógusok Szakmai Hálózata, melyhez az idei évtől kezdve további kollégák is csatlakozhatnak.

Lászlót felesége, Kiss Katalin, gyermekei Júlia és András, valamint négy unokája gyászolja.

Technical issues with the video? Let us know.